Framveien 3
1659 TORP

Framveien 3, 1659 TORP er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Framveien 3, 1659 TORP:

  • Postnummer: 1659 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 627 / 1 i 0106
  • Grunnkrins: 6305 TOFTEBERG
  • Valkrins: 1 Nordre Borge
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad:

Framveien

Framveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Framveien 1 1659 TORP 59.2596, 11.0710 627 / 2
Framveien 2 1659 TORP 59.2622, 11.0727 626 / 4
Framveien 3 1659 TORP 59.2629, 11.0721 627 / 1
Framveien 4 1659 TORP 59.2627, 11.0727 626 / 6
Framveien 5 1659 TORP 59.2637, 11.0734 626 / 16
Framveien 7 1659 TORP 59.2637, 11.0778 626 / 1
Framveien 9 1659 TORP 59.2644, 11.0799 626 / 12
Framveien 11 1659 TORP 59.2642, 11.0811 626 / 5

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken