Laguneveien 2
1659 TORP

Laguneveien 2, 1659 TORP er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Laguneveien 2, 1659 TORP:

  • Postnummer: 1659 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 641 / 88 i 0106
  • Grunnkrins: 6307 ÅRUM
  • Valkrins: 1 Nordre Borge
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Laguneveien

Laguneveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Laguneveien 1 1659 TORP 59.2613, 11.1065 641 / 47
Laguneveien 2 1659 TORP 59.2611, 11.1076 641 / 88
Laguneveien 3 1659 TORP 59.2612, 11.1070 641 / 105
Laguneveien 4 1659 TORP 59.2613, 11.1077 641 / 81
Laguneveien 5 1659 TORP 59.2614, 11.1071 641 / 84
Laguneveien 6 1659 TORP 59.2615, 11.1081 641 / 114
Laguneveien 7 1659 TORP 59.2619, 11.1079 641 / 69
Laguneveien 8 1659 TORP 59.2616, 11.1086 641 / 98
Laguneveien 9 1659 TORP 59.2619, 11.1085 641 / 102
Laguneveien 10A 1659 TORP 59.2616, 11.1088 641 / 79
Laguneveien 10B 1659 TORP 59.2616, 11.1089 641 / 80
Laguneveien 11 1659 TORP 59.2620, 11.1089 641 / 5
Laguneveien 12 1659 TORP 59.2617, 11.1094 641 / 109
Laguneveien 13 1659 TORP 59.2620, 11.1093 641 / 120
Laguneveien 15 1659 TORP 59.2620, 11.1096 641 / 121

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken