L.Halvorsens vei 16
1659 TORP

L.Halvorsens vei 16, 1659 TORP er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om L.Halvorsens vei 16, 1659 TORP:

  • Postnummer: 1659 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 646 / 44 i 0106
  • Grunnkrins: 6307 ÅRUM
  • Valkrins: 1 Nordre Borge
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

L.Halvorsens vei

L.Halvorsens vei er ein veg i Fredrikstad kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
L.Halvorsens vei 1 1659 TORP 59.2524, 11.0986 646 / 50
L.Halvorsens vei 2 1659 TORP 59.2525, 11.0956 646 / 1
L.Halvorsens vei 3 1659 TORP 59.2526, 11.0988 646 / 29
L.Halvorsens vei 4 1659 TORP 59.2524, 11.0960 646 / 25
L.Halvorsens vei 5 1659 TORP 59.2528, 11.0990 646 / 1
L.Halvorsens vei 6 1659 TORP 59.2522, 11.0990 646 / 39
L.Halvorsens vei 7 1659 TORP 59.2531, 11.0992 646 / 1
L.Halvorsens vei 8 1659 TORP 59.2524, 11.0991 646 / 40
L.Halvorsens vei 9 1659 TORP 59.2533, 11.0993 646 / 1
L.Halvorsens vei 10 1659 TORP 59.2525, 11.0992 646 / 41
L.Halvorsens vei 12 1659 TORP 59.2526, 11.0993 646 / 42
L.Halvorsens vei 14 1659 TORP 59.2527, 11.0994 646 / 43
L.Halvorsens vei 16 1659 TORP 59.2528, 11.0995 646 / 44
L.Halvorsens vei 18 1659 TORP 59.2529, 11.0997 646 / 45
L.Halvorsens vei 20 1659 TORP 59.2530, 11.0998 646 / 7
L.Halvorsens vei 22 1659 TORP 59.2532, 11.0999 646 / 30
L.Halvorsens vei 24 1659 TORP 59.2533, 11.0998 646 / 56

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken