Moltebergveien 4
1659 TORP

Moltebergveien 4, 1659 TORP er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Moltebergveien 4, 1659 TORP:

  • Postnummer: 1659 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 640 / 57 i 0106
  • Grunnkrins: 6307 ÅRUM
  • Valkrins: 1 Nordre Borge
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Moltebergveien

Moltebergveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 40 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 173.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Moltebergveien 1 1659 TORP 59.2601, 11.1070 641 / 27
Moltebergveien 2 1659 TORP 59.2601, 11.1078 640 / 59
Moltebergveien 3 1659 TORP 59.2598, 11.1069 641 / 101
Moltebergveien 4 1659 TORP 59.2599, 11.1076 640 / 57
Moltebergveien 5 1659 TORP 59.2595, 11.1070 642 / 31
Moltebergveien 6 1659 TORP 59.2596, 11.1074 642 / 9
Moltebergveien 8 1659 TORP 59.2594, 11.1075 642 / 33
Moltebergveien 9 1659 TORP 59.2592, 11.1070 642 / 30
Moltebergveien 10A 1659 TORP 59.2591, 11.1075 642 / 18
Moltebergveien 10B 1659 TORP 59.2594, 11.1084 642 / 54
Moltebergveien 10C 1659 TORP 59.2591, 11.1088 642 / 15
Moltebergveien 11 1659 TORP 59.2590, 11.1069 642 / 34
Moltebergveien 12 1659 TORP 59.2587, 11.1077 642 / 24
Moltebergveien 14 1659 TORP 59.2584, 11.1077 642 / 32
Moltebergveien 16 1659 TORP 59.2583, 11.1080 642 / 35
Moltebergveien 18 1659 TORP 59.2580, 11.1081 642 / 37
Moltebergveien 22 1659 TORP 59.2573, 11.1088 640 / 15
Moltebergveien 24 1659 TORP 59.2571, 11.1091 640 / 72
Moltebergveien 26 1659 TORP 59.2568, 11.1093 640 / 17
Moltebergveien 28 1659 TORP 59.2563, 11.1095 640 / 12
Moltebergveien 30 1659 TORP 59.2559, 11.1100 640 / 8
Moltebergveien 32 1659 TORP 59.2557, 11.1103 640 / 10
Moltebergveien 37 1659 TORP 59.2549, 11.1104 645 / 11
Moltebergveien 42 1659 TORP 59.2548, 11.1111 644 / 11
Moltebergveien 78B 1659 TORP 59.2533, 11.1155 644 / 2
Moltebergveien 82 1659 TORP 59.2514, 11.1150 647 / 2
Moltebergveien 90 1659 TORP 59.2510, 11.1156 647 / 26
Moltebergveien 96A 1659 TORP 59.2505, 11.1163 647 / 3
Moltebergveien 96B 1659 TORP 59.2510, 11.1168 647 / 23
Moltebergveien 96C 1659 TORP 59.2518, 11.1163 647 / 9
Moltebergveien 123 1659 TORP 59.2489, 11.1182 647 / 10
Moltebergveien 124 1659 TORP 59.2490, 11.1196 647 / 27
Moltebergveien 130 1659 TORP 59.2486, 11.1202 647 / 7
Moltebergveien 132 1659 TORP 59.2480, 11.1207 647 / 24
Moltebergveien 135 1659 TORP 59.2479, 11.1196 647 / 19
Moltebergveien 141 1659 TORP 59.2473, 11.1199 647 / 20
Moltebergveien 150 1659 TORP 59.2472, 11.1220 647 / 21
Moltebergveien 152 1659 TORP 59.2475, 11.1231 647 / 11
Moltebergveien 171 1659 TORP 59.2452, 11.1246 647 / 5
Moltebergveien 173 1659 TORP 59.2452, 11.1251 647 / 5

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken