Påskefjellveien 9
1658 TORP

Påskefjellveien 9, 1658 TORP er ei adresse i Fredrikstad.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Påskefjellveien 9, 1658 TORP:

  • Postnummer: 1658 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 622 / 1 i 0106 Fredrikstad
  • Grunnkrins: 6304 MOUM
  • Valkrins: 3 Sellebakk
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad:

Påskefjellveien

Påskefjellveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Påskefjellveien 1A 1658 TORP 59.2541, 11.0382 622 / 1
Påskefjellveien 1B 1658 TORP 59.2537, 11.0379 622 / 12
Påskefjellveien 2 1658 TORP 59.2551, 11.0390 622 / 1
Påskefjellveien 3 1658 TORP 59.2543, 11.0384 622 / 1
Påskefjellveien 4 1658 TORP 59.2549, 11.0390 622 / 1
Påskefjellveien 5 1658 TORP 59.2545, 11.0384 622 / 1
Påskefjellveien 6 1658 TORP 59.2550, 11.0386 622 / 1
Påskefjellveien 7 1658 TORP 59.2545, 11.0379 622 / 1
Påskefjellveien 8 1658 TORP 59.2555, 11.0385 623 / 12
Påskefjellveien 9 1658 TORP 59.2548, 11.0380 622 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken