Skjelinveien 3
1659 TORP

Skjelinveien 3, 1659 TORP er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skjelinveien 3, 1659 TORP:

  • Postnummer: 1659 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 643 / 49 i 0106
  • Grunnkrins: 6308 MOLTEBERG
  • Valkrins: 1 Nordre Borge
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad:

Skjelinveien

Skjelinveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 38 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 50.

Adressene i Skjelinveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skjelinveien 1 1659 TORP 59.2549, 11.1097 646 / 17
Skjelinveien 3 1659 TORP 59.2529, 11.1068 643 / 49
Skjelinveien 7 1659 TORP 59.2515, 11.1046 644 / 3
Skjelinveien 8 1659 TORP 59.2492, 11.1083 647 / 18
Skjelinveien 10 1659 TORP 59.2489, 11.1081 647 / 17
Skjelinveien 11 1659 TORP 59.2493, 11.1075 645 / 3
Skjelinveien 12A 1659 TORP 59.2486, 11.1079 647 / 16
Skjelinveien 12B 1659 TORP 59.2461, 11.1067 648 / 2
Skjelinveien 13A 1659 TORP 59.2482, 11.1064 645 / 16
Skjelinveien 13B 1659 TORP 59.2482, 11.1060 645 / 10
Skjelinveien 14 1659 TORP 59.2474, 11.1078 648 / 4
Skjelinveien 15 1659 TORP 59.2478, 11.1064 645 / 13
Skjelinveien 17 1659 TORP 59.2464, 11.1042 649 / 2
Skjelinveien 18 1659 TORP 59.2435, 11.1075 649 / 3
Skjelinveien 19A 1659 TORP 59.2437, 11.0997 649 / 1
Skjelinveien 19B 1659 TORP 59.2436, 11.0995 649 / 1
Skjelinveien 20 1659 TORP 59.2434, 11.1080 649 / 1
Skjelinveien 21 1659 TORP 59.2417, 11.0964 651 / 1
Skjelinveien 22 1659 TORP 59.2406, 11.0978 650 / 2
Skjelinveien 23 1659 TORP 59.2411, 11.0974 651 / 2
Skjelinveien 24 1659 TORP 59.2381, 11.0979 650 / 1
Skjelinveien 25 1659 TORP 59.2414, 11.0976 651 / 4
Skjelinveien 28 1659 TORP 59.2349, 11.0888 652 / 1
Skjelinveien 34A 1659 TORP 59.2346, 11.0887 652 / 1
Skjelinveien 34B 1659 TORP 59.2345, 11.0888 652 / 1
Skjelinveien 35 1659 TORP 59.2346, 11.0877 652 / 3
Skjelinveien 35B 1659 TORP 59.2344, 11.0865 652 / 3
Skjelinveien 36 1659 TORP 59.2336, 11.0875 652 / 8
Skjelinveien 37 1659 TORP 59.2333, 11.0856 652 / 4
Skjelinveien 38 1659 TORP 59.2286, 11.0644 655 / 2
Skjelinveien 39 1659 TORP 59.2288, 11.0628 654 / 1
Skjelinveien 40 1655 SELLEBAKK 59.2288, 11.0660 655 / 7
Skjelinveien 42A 1655 SELLEBAKK 59.2275, 11.0596 655 / 1
Skjelinveien 42B 1655 SELLEBAKK 59.2271, 11.0598 655 / 17
Skjelinveien 44 1655 SELLEBAKK 59.2268, 11.0592 655 / 18
Skjelinveien 46 1655 SELLEBAKK 59.2265, 11.0597 655 / 10
Skjelinveien 48 1655 SELLEBAKK 59.2262, 11.0595 654 / 1
Skjelinveien 50 1655 SELLEBAKK 59.2270, 11.0605 655 / 19

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken