Skonnertveien 3
1659 TORP

Skonnertveien 3, 1659 TORP er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skonnertveien 3, 1659 TORP:

  • Postnummer: 1659 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 625 / 1 i 0106
  • Grunnkrins: 6305 TOFTEBERG
  • Valkrins: 1 Nordre Borge
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Skonnertveien

Skonnertveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skonnertveien 1 1659 TORP 59.2615, 11.0624 625 / 29
Skonnertveien 2 1659 TORP 59.2611, 11.0625 625 / 51
Skonnertveien 3 1659 TORP 59.2615, 11.0627 625 / 1
Skonnertveien 4 1659 TORP 59.2610, 11.0631 625 / 55
Skonnertveien 5 1659 TORP 59.2617, 11.0628 625 / 56
Skonnertveien 6 1659 TORP 59.2612, 11.0631 625 / 1
Skonnertveien 7 1659 TORP 59.2620, 11.0630 625 / 42
Skonnertveien 8 1659 TORP 59.2614, 11.0632 625 / 28
Skonnertveien 10 1659 TORP 59.2616, 11.0633 625 / 66
Skonnertveien 12 1659 TORP 59.2619, 11.0634 625 / 70

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken