Gjenveien 14A
1659 TORP

Gjenveien 14A, 1659 TORP er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gjenveien 14A, 1659 TORP:

  • Postnummer: 1659 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 640 / 25 i 0106
  • Grunnkrins: 6307 ÅRUM
  • Valkrins: 1 Nordre Borge
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Gjenveien

Gjenveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gjenveien 3 1659 TORP 59.2596, 11.1109 640 / 4
Gjenveien 4 1659 TORP 59.2587, 11.1125 640 / 1
Gjenveien 4A 1659 TORP 59.2573, 11.1116 640 / 1
Gjenveien 5 1659 TORP 59.2591, 11.1104 640 / 4
Gjenveien 7 1659 TORP 59.2586, 11.1099 640 / 71
Gjenveien 8 1659 TORP 59.2584, 11.1095 640 / 66
Gjenveien 9 1659 TORP 59.2589, 11.1089 642 / 8
Gjenveien 10 1659 TORP 59.2581, 11.1088 640 / 7
Gjenveien 10A 1659 TORP 59.2579, 11.1089 640 / 35
Gjenveien 11 1659 TORP 59.2586, 11.1087 642 / 38
Gjenveien 12 1659 TORP 59.2576, 11.1091 640 / 65
Gjenveien 12A 1659 TORP 59.2577, 11.1090 640 / 24
Gjenveien 13 1659 TORP 59.2587, 11.1086 642 / 38
Gjenveien 14 1659 TORP 59.2572, 11.1096 640 / 22
Gjenveien 14A 1659 TORP 59.2579, 11.1095 640 / 25
Gjenveien 14B 1659 TORP 59.2577, 11.1099 640 / 23
Gjenveien 15 1659 TORP 59.2584, 11.1084 642 / 38
Gjenveien 16 1659 TORP 59.2571, 11.1100 640 / 32
Gjenveien 17 1659 TORP 59.2585, 11.1084 642 / 38

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken