Toftebergveien 9
1659 TORP

Toftebergveien 9, 1659 TORP er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Toftebergveien 9, 1659 TORP:

  • Postnummer: 1659 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 628 / 3 i 0106
  • Grunnkrins: 6305 TOFTEBERG
  • Valkrins: 1 Nordre Borge
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad:

Toftebergveien

Toftebergveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Toftebergveien 1 1659 TORP 59.2566, 11.0640 629 / 28
Toftebergveien 2A 1659 TORP 59.2583, 11.0625 628 / 16
Toftebergveien 2B 1659 TORP 59.2583, 11.0620 628 / 10
Toftebergveien 3 1659 TORP 59.2559, 11.0640 629 / 6
Toftebergveien 4 1659 TORP 59.2580, 11.0626 628 / 9
Toftebergveien 5 1659 TORP 59.2545, 11.0638 628 / 2
Toftebergveien 7 1659 TORP 59.2534, 11.0660 629 / 22
Toftebergveien 8 1659 TORP 59.2553, 11.0635 629 / 24
Toftebergveien 9 1659 TORP 59.2517, 11.0643 628 / 3
Toftebergveien 10 1659 TORP 59.2545, 11.0633 629 / 13
Toftebergveien 11 1659 TORP 59.2518, 11.0598 629 / 11
Toftebergveien 12 1659 TORP 59.2513, 11.0535 628 / 11
Toftebergveien 13 1659 TORP 59.2524, 11.0590 629 / 6
Toftebergveien 14 1659 TORP 59.2517, 11.0508 629 / 1
Toftebergveien 15 1659 TORP 59.2523, 11.0583 629 / 20
Toftebergveien 17 1659 TORP 59.2516, 11.0568 629 / 17
Toftebergveien 19 1659 TORP 59.2496, 11.0535 629 / 16
Toftebergveien 21 1659 TORP 59.2512, 11.0523 629 / 23

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken