Valmueveien 4
1659 TORP

Valmueveien 4, 1659 TORP er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Valmueveien 4, 1659 TORP:

  • Postnummer: 1659 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 646 / 1 i 0106
  • Grunnkrins: 6307 ÅRUM
  • Valkrins: 1 Nordre Borge
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Valmueveien

Valmueveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Valmueveien 1 1659 TORP 59.2525, 11.0974 646 / 38
Valmueveien 2 1659 TORP 59.2524, 11.0980 646 / 52
Valmueveien 3 1659 TORP 59.2527, 11.0977 646 / 32
Valmueveien 4 1659 TORP 59.2527, 11.0982 646 / 1
Valmueveien 5 1659 TORP 59.2529, 11.0979 646 / 33
Valmueveien 6 1659 TORP 59.2529, 11.0985 646 / 1
Valmueveien 7 1659 TORP 59.2532, 11.0981 646 / 28
Valmueveien 8 1659 TORP 59.2531, 11.0987 646 / 1
Valmueveien 10 1659 TORP 59.2534, 11.0984 646 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken