Vardeveien 8
1659 TORP

Vardeveien 8, 1659 TORP er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vardeveien 8, 1659 TORP:

  • Postnummer: 1659 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 641 / 57 i 0106
  • Grunnkrins: 6307 ÅRUM
  • Valkrins: 1 Nordre Borge
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Vardeveien

Vardeveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 49 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 87.

Adressene i Vardeveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vardeveien 1 1659 TORP 59.2600, 11.1025 641 / 89
Vardeveien 2 1659 TORP 59.2603, 11.1046 641 / 44
Vardeveien 4 1659 TORP 59.2598, 11.1037 641 / 25
Vardeveien 5 1659 TORP 59.2598, 11.1023 641 / 23
Vardeveien 6 1659 TORP 59.2596, 11.1030 641 / 34
Vardeveien 7 1659 TORP 59.2595, 11.1017 641 / 8
Vardeveien 8 1659 TORP 59.2593, 11.1024 641 / 57
Vardeveien 9 1659 TORP 59.2593, 11.1014 641 / 65
Vardeveien 11 1659 TORP 59.2591, 11.1010 641 / 64
Vardeveien 12 1659 TORP 59.2589, 11.1017 641 / 42
Vardeveien 13 1659 TORP 59.2590, 11.1008 641 / 63
Vardeveien 18 1659 TORP 59.2584, 11.1005 641 / 55
Vardeveien 25 1659 TORP 59.2590, 11.0974 641 / 1
Vardeveien 26 1659 TORP 59.2572, 11.0984 642 / 40
Vardeveien 27 1659 TORP 59.2577, 11.0968 642 / 2
Vardeveien 31 1659 TORP 59.2566, 11.0967 643 / 77
Vardeveien 32A 1659 TORP 59.2556, 11.0968 643 / 1
Vardeveien 32B 1659 TORP 59.2551, 11.0975 641 / 1
Vardeveien 32C 1659 TORP 59.2550, 11.0979 643 / 78
Vardeveien 34 1659 TORP 59.2553, 11.0966 643 / 80
Vardeveien 34B 1659 TORP 59.2552, 11.0968 643 / 1
Vardeveien 35 1659 TORP 59.2560, 11.0965 643 / 75
Vardeveien 36 1659 TORP 59.2549, 11.0968 643 / 68
Vardeveien 37 1659 TORP 59.2558, 11.0960 643 / 3
Vardeveien 38 1659 TORP 59.2549, 11.0964 643 / 67
Vardeveien 39 1659 TORP 59.2555, 11.0958 643 / 3
Vardeveien 40 1659 TORP 59.2547, 11.0954 643 / 9
Vardeveien 41 1659 TORP 59.2552, 11.0953 643 / 3
Vardeveien 43 1659 TORP 59.2550, 11.0951 643 / 66
Vardeveien 45 1659 TORP 59.2549, 11.0945 643 / 70
Vardeveien 50 1659 TORP 59.2535, 11.0917 643 / 15
Vardeveien 51 1659 TORP 59.2539, 11.0918 643 / 14
Vardeveien 53 1659 TORP 59.2536, 11.0911 643 / 7
Vardeveien 55 1659 TORP 59.2529, 11.0898 637 / 1
Vardeveien 61 1659 TORP 59.2480, 11.0851 637 / 1
Vardeveien 62 1659 TORP 59.2449, 11.0848 636 / 2
Vardeveien 64 1659 TORP 59.2445, 11.0821 636 / 2
Vardeveien 66 1659 TORP 59.2442, 11.0846 636 / 1
Vardeveien 68 1659 TORP 59.2413, 11.0825 636 / 1
Vardeveien 70 1659 TORP 59.2395, 11.0835 635 / 1
Vardeveien 72 1659 TORP 59.2436, 11.0802 634 / 2
Vardeveien 74 1659 TORP 59.2433, 11.0798 634 / 9
Vardeveien 75 1659 TORP 59.2431, 11.0740 632 / 14
Vardeveien 78 1659 TORP 59.2417, 11.0670 632 / 13
Vardeveien 81 1655 SELLEBAKK 59.2329, 11.0518 655 / 12
Vardeveien 82 1655 SELLEBAKK 59.2310, 11.0564 655 / 9
Vardeveien 84 1655 SELLEBAKK 59.2303, 11.0569 655 / 15
Vardeveien 85 1655 SELLEBAKK 59.2310, 11.0485 662 / 28
Vardeveien 87 1655 SELLEBAKK 59.2288, 11.0497 662 / 46

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken