Vestengaten 14
1659 TORP

Vestengaten 14, 1659 TORP er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vestengaten 14, 1659 TORP:

  • Postnummer: 1659 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 625 / 15 i 0106
  • Grunnkrins: 6305 TOFTEBERG
  • Valkrins: 1 Nordre Borge
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Vestengaten

Vestengaten er ei gate i Fredrikstad kommune med 66 ulike adresser.
Husnummer frå 14 til 62.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vestengaten 14 1659 TORP 59.2602, 11.0622 625 / 15
Vestengaten 16 1659 TORP 59.2604, 11.0630 625 / 1
Vestengaten 16B 1659 TORP 59.2604, 11.0625 625 / 35
Vestengaten 18A 1659 TORP 59.2606, 11.0630 625 / 68
Vestengaten 18B 1659 TORP 59.2608, 11.0631 625 / 68
Vestengaten 20A 1659 TORP 59.2606, 11.0626 625 / 68
Vestengaten 20B 1659 TORP 59.2607, 11.0626 625 / 68
Vestengaten 22 1659 TORP 59.2617, 11.0625 625 / 32
Vestengaten 23 1659 TORP 59.2620, 11.0621 625 / 21
Vestengaten 24 1659 TORP 59.2619, 11.0626 625 / 1
Vestengaten 25 1659 TORP 59.2622, 11.0623 625 / 17
Vestengaten 26 1659 TORP 59.2623, 11.0628 625 / 63
Vestengaten 27 1659 TORP 59.2626, 11.0624 625 / 12
Vestengaten 28 1659 TORP 59.2626, 11.0630 625 / 1
Vestengaten 29 1659 TORP 59.2629, 11.0625 625 / 60
Vestengaten 31 1659 TORP 59.2631, 11.0628 625 / 12
Vestengaten 32 1659 TORP 59.2634, 11.0636 625 / 12
Vestengaten 33 1659 TORP 59.2634, 11.0629 625 / 12
Vestengaten 34 1659 TORP 59.2635, 11.0640 625 / 48
Vestengaten 35 1659 TORP 59.2636, 11.0633 625 / 12
Vestengaten 37A 1659 TORP 59.2640, 11.0638 625 / 12
Vestengaten 37B 1659 TORP 59.2640, 11.0633 625 / 6
Vestengaten 38 1659 TORP 59.2646, 11.0644 625 / 1
Vestengaten 39A 1659 TORP 59.2642, 11.0637 625 / 12
Vestengaten 39B 1659 TORP 59.2643, 11.0634 625 / 37
Vestengaten 39C 1659 TORP 59.2643, 11.0635 625 / 37
Vestengaten 39D 1659 TORP 59.2642, 11.0628 625 / 9
Vestengaten 39E 1659 TORP 59.2636, 11.0627 625 / 34
Vestengaten 40 1659 TORP 59.2649, 11.0657 625 / 59
Vestengaten 41A 1659 TORP 59.2646, 11.0638 625 / 54
Vestengaten 41B 1659 TORP 59.2646, 11.0633 625 / 12
Vestengaten 41C 1659 TORP 59.2645, 11.0630 625 / 12
Vestengaten 42 1659 TORP 59.2650, 11.0654 625 / 1
Vestengaten 43A 1659 TORP 59.2648, 11.0639 625 / 12
Vestengaten 43B 1659 TORP 59.2648, 11.0633 625 / 12
Vestengaten 43C 1659 TORP 59.2650, 11.0628 625 / 11
Vestengaten 43D 1659 TORP 59.2647, 11.0626 625 / 19
Vestengaten 44 1659 TORP 59.2649, 11.0651 625 / 41
Vestengaten 45 1659 TORP 59.2651, 11.0638 625 / 12
Vestengaten 46A 1659 TORP 59.2649, 11.0644 625 / 1
Vestengaten 46B 1659 TORP 59.2649, 11.0646 625 / 1
Vestengaten 47 1659 TORP 59.2654, 11.0633 625 / 12
Vestengaten 48A 1659 TORP 59.2652, 11.0643 625 / 71
Vestengaten 48B 1659 TORP 59.2651, 11.0647 625 / 39
Vestengaten 48C 1659 TORP 59.2651, 11.0650 625 / 50
Vestengaten 48D 1659 TORP 59.2654, 11.0649 625 / 52
Vestengaten 48E 1659 TORP 59.2654, 11.0651 625 / 52
Vestengaten 48F 1659 TORP 59.2653, 11.0653 625 / 1
Vestengaten 48G 1659 TORP 59.2653, 11.0656 625 / 64
Vestengaten 49 1659 TORP 59.2654, 11.0629 625 / 4
Vestengaten 50A 1659 TORP 59.2654, 11.0643 625 / 1
Vestengaten 52 1659 TORP 59.2655, 11.0640 625 / 26
Vestengaten 53A 1659 TORP 59.2650, 11.0610 625 / 4
Vestengaten 53B 1659 TORP 59.2651, 11.0604 625 / 4
Vestengaten 53C 1659 TORP 59.2637, 11.0615 625 / 13
Vestengaten 53D 1659 TORP 59.2632, 11.0600 625 / 4
Vestengaten 54 1659 TORP 59.2656, 11.0605 625 / 74
Vestengaten 55 1659 TORP 59.2654, 11.0603 625 / 4
Vestengaten 56 1659 TORP 59.2656, 11.0602 625 / 4
Vestengaten 57A 1659 TORP 59.2655, 11.0600 625 / 4
Vestengaten 57B 1659 TORP 59.2653, 11.0595 625 / 4
Vestengaten 58 1659 TORP 59.2656, 11.0598 625 / 72
Vestengaten 59 1659 TORP 59.2655, 11.0591 625 / 65
Vestengaten 60 1659 TORP 59.2658, 11.0596 625 / 73
Vestengaten 61 1659 TORP 59.2657, 11.0589 625 / 75
Vestengaten 62 1659 TORP 59.2658, 11.0593 625 / 4

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken