Årumveien 2
1659 TORP

Årumveien 2, 1659 TORP er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Årumveien 2, 1659 TORP:

  • Postnummer: 1659 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 643 / 53 i 0106
  • Grunnkrins: 6307 ÅRUM
  • Valkrins: 1 Nordre Borge
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Årumveien

Årumveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 27 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 35.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Årumveien 1 1659 TORP 59.2547, 11.0966 643 / 31
Årumveien 2 1659 TORP 59.2544, 11.0960 643 / 53
Årumveien 3 1659 TORP 59.2545, 11.0970 643 / 3
Årumveien 4 1659 TORP 59.2541, 11.0960 643 / 46
Årumveien 5 1659 TORP 59.2544, 11.0966 643 / 16
Årumveien 6 1659 TORP 59.2537, 11.0959 643 / 45
Årumveien 7 1659 TORP 59.2542, 11.0967 643 / 11
Årumveien 8 1659 TORP 59.2535, 11.0956 643 / 20
Årumveien 9 1659 TORP 59.2536, 11.0963 646 / 9
Årumveien 11 1659 TORP 59.2533, 11.0960 646 / 6
Årumveien 12 1659 TORP 59.2531, 11.0950 643 / 10
Årumveien 13 1659 TORP 59.2532, 11.0958 646 / 22
Årumveien 14 1659 TORP 59.2527, 11.0950 646 / 24
Årumveien 15 1659 TORP 59.2530, 11.0957 646 / 21
Årumveien 16 1659 TORP 59.2524, 11.0949 646 / 1
Årumveien 17 1659 TORP 59.2528, 11.0957 646 / 20
Årumveien 18A 1659 TORP 59.2522, 11.0948 646 / 1
Årumveien 18B 1659 TORP 59.2522, 11.0948 646 / 1
Årumveien 20 1659 TORP 59.2519, 11.0946 646 / 13
Årumveien 22 1659 TORP 59.2516, 11.0943 646 / 14
Årumveien 24 1659 TORP 59.2513, 11.0942 646 / 15
Årumveien 26 1659 TORP 59.2510, 11.0943 646 / 16
Årumveien 27 1659 TORP 59.2513, 11.0949 646 / 1
Årumveien 29 1659 TORP 59.2510, 11.0952 646 / 1
Årumveien 31 1659 TORP 59.2508, 11.0953 645 / 2
Årumveien 33 1659 TORP 59.2499, 11.0951 644 / 1
Årumveien 35 1659 TORP 59.2489, 11.0955 644 / 4

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken