Åsbakken 21
1659 TORP

Åsbakken 21, 1659 TORP er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsbakken 21, 1659 TORP:

  • Postnummer: 1659 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 643 / 24 i 0106
  • Grunnkrins: 6307 ÅRUM
  • Valkrins: 1 Nordre Borge
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Åsbakken

Åsbakken er ein veg i Fredrikstad kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 28.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsbakken 2 1659 TORP 59.2584, 11.1011 641 / 15
Åsbakken 3 1659 TORP 59.2584, 11.1022 641 / 38
Åsbakken 4 1659 TORP 59.2579, 11.1020 641 / 60
Åsbakken 5 1659 TORP 59.2583, 11.1025 641 / 39
Åsbakken 6 1659 TORP 59.2578, 11.1025 641 / 95
Åsbakken 7 1659 TORP 59.2581, 11.1029 641 / 61
Åsbakken 8 1659 TORP 59.2576, 11.1032 641 / 117
Åsbakken 9 1659 TORP 59.2580, 11.1032 641 / 62
Åsbakken 10 1659 TORP 59.2575, 11.1036 641 / 56
Åsbakken 11 1659 TORP 59.2578, 11.1039 641 / 78
Åsbakken 12 1659 TORP 59.2573, 11.1040 640 / 60
Åsbakken 13 1659 TORP 59.2577, 11.1042 640 / 19
Åsbakken 14 1659 TORP 59.2571, 11.1045 640 / 67
Åsbakken 16 1659 TORP 59.2569, 11.1043 640 / 68
Åsbakken 17 1659 TORP 59.2565, 11.1039 643 / 22
Åsbakken 18 1659 TORP 59.2567, 11.1041 643 / 27
Åsbakken 19 1659 TORP 59.2563, 11.1035 643 / 23
Åsbakken 20A 1659 TORP 59.2570, 11.1037 640 / 20
Åsbakken 20B 1659 TORP 59.2571, 11.1038 640 / 20
Åsbakken 21 1659 TORP 59.2561, 11.1034 643 / 24
Åsbakken 22 1659 TORP 59.2569, 11.1034 643 / 42
Åsbakken 24 1659 TORP 59.2567, 11.1033 640 / 69
Åsbakken 26 1659 TORP 59.2564, 11.1030 640 / 18
Åsbakken 28 1659 TORP 59.2561, 11.1028 640 / 70

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken