Gullskårveien 18C
1664 ROLVSØY

Gullskårveien 18C, 1664 ROLVSØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gullskårveien 18C, 1664 ROLVSØY:

  • Postnummer: 1664 ROLVSØY
  • Gards-/bruksnummer: 728 / 137 i 0106
  • Grunnkrins: 3205 GULLSKÅRET
  • Valkrins: 11 Rekustad
  • Kyrkjesogn: 2010401 Rolvsøy
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Gullskårveien

Gullskårveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 42 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gullskårveien 1 1664 ROLVSØY 59.2643, 11.0049 727 / 78
Gullskårveien 1A 1664 ROLVSØY 59.2644, 11.0053 727 / 306
Gullskårveien 2 1664 ROLVSØY 59.2641, 11.0056 728 / 60
Gullskårveien 3 1664 ROLVSØY 59.2640, 11.0048 728 / 49
Gullskårveien 3A 1664 ROLVSØY 59.2638, 11.0046 728 / 208
Gullskårveien 3B 1664 ROLVSØY 59.2637, 11.0046 728 / 208
Gullskårveien 5 1664 ROLVSØY 59.2636, 11.0044 728 / 25
Gullskårveien 5A 1664 ROLVSØY 59.2634, 11.0040 728 / 122
Gullskårveien 5B 1664 ROLVSØY 59.2634, 11.0044 728 / 122
Gullskårveien 5C 1664 ROLVSØY 59.2631, 11.0040 728 / 77
Gullskårveien 5D 1664 ROLVSØY 59.2628, 11.0037 728 / 232
Gullskårveien 5E 1664 ROLVSØY 59.2627, 11.0035 728 / 233
Gullskårveien 7 1664 ROLVSØY 59.2636, 11.0049 728 / 28
Gullskårveien 7A 1664 ROLVSØY 59.2632, 11.0046 728 / 24
Gullskårveien 7B 1664 ROLVSØY 59.2632, 11.0045 728 / 24
Gullskårveien 7C 1664 ROLVSØY 59.2627, 11.0040 728 / 15
Gullskårveien 8 1664 ROLVSØY 59.2633, 11.0053 728 / 109
Gullskårveien 8B 1664 ROLVSØY 59.2634, 11.0053 728 / 109
Gullskårveien 9 1664 ROLVSØY 59.2630, 11.0048 728 / 162
Gullskårveien 10 1664 ROLVSØY 59.2629, 11.0053 728 / 228
Gullskårveien 11 1664 ROLVSØY 59.2628, 11.0048 728 / 199
Gullskårveien 12 1664 ROLVSØY 59.2627, 11.0052 728 / 227
Gullskårveien 13 1664 ROLVSØY 59.2625, 11.0045 728 / 135
Gullskårveien 14 1664 ROLVSØY 59.2622, 11.0050 728 / 155
Gullskårveien 15 1664 ROLVSØY 59.2621, 11.0042 728 / 137
Gullskårveien 16A 1664 ROLVSØY 59.2617, 11.0047 728 / 137
Gullskårveien 16B 1664 ROLVSØY 59.2616, 11.0045 728 / 137
Gullskårveien 17 1664 ROLVSØY 59.2620, 11.0042 728 / 137
Gullskårveien 17B 1664 ROLVSØY 59.2621, 11.0037 728 / 116
Gullskårveien 17C 1664 ROLVSØY 59.2624, 11.0038 728 / 115
Gullskårveien 17D 1664 ROLVSØY 59.2618, 11.0033 728 / 117
Gullskårveien 18A 1664 ROLVSØY 59.2612, 11.0047 728 / 137
Gullskårveien 18B 1664 ROLVSØY 59.2611, 11.0045 728 / 137
Gullskårveien 18C 1664 ROLVSØY 59.2610, 11.0043 728 / 137
Gullskårveien 19 1664 ROLVSØY 59.2617, 11.0039 728 / 137
Gullskårveien 19A 1664 ROLVSØY 59.2616, 11.0037 728 / 137
Gullskårveien 20A 1664 ROLVSØY 59.2608, 11.0039 728 / 137
Gullskårveien 20B 1664 ROLVSØY 59.2607, 11.0036 728 / 137
Gullskårveien 20C 1664 ROLVSØY 59.2606, 11.0035 728 / 137
Gullskårveien 21 1664 ROLVSØY 59.2609, 11.0030 728 / 137
Gullskårveien 23 1664 ROLVSØY 59.2612, 11.0023 728 / 137
Gullskårveien 25 1664 ROLVSØY 59.2608, 11.0020 728 / 137

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken