Paaskestien 21
1671 KRÅKERØY

Paaskestien 21, 1671 KRÅKERØY er ei adresse i Fredrikstad.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Paaskestien 21, 1671 KRÅKERØY:

  • Postnummer: 1671 KRÅKERØY
  • Gards-/bruksnummer: 422 / 1 i 0106 Fredrikstad
  • Grunnkrins: 4105 BJØLSTAD ØST
  • Valkrins: 14 Rød Kråkerøy
  • Kyrkjesogn: 2010501 Kråkerøy
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Paaskestien

Paaskestien er ein veg i Fredrikstad kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Paaskestien 1 1671 KRÅKERØY 59.2037, 10.9347 440 / 228
Paaskestien 1A 1671 KRÅKERØY 59.2038, 10.9340 440 / 442
Paaskestien 2 1671 KRÅKERØY 59.2033, 10.9341 440 / 4
Paaskestien 4 1671 KRÅKERØY 59.2032, 10.9331 422 / 271
Paaskestien 5 1671 KRÅKERØY 59.2036, 10.9334 422 / 491
Paaskestien 7 1671 KRÅKERØY 59.2037, 10.9333 422 / 469
Paaskestien 8 1671 KRÅKERØY 59.2034, 10.9324 422 / 495
Paaskestien 9 1671 KRÅKERØY 59.2039, 10.9332 422 / 1
Paaskestien 10 1671 KRÅKERØY 59.2036, 10.9322 422 / 430
Paaskestien 11 1671 KRÅKERØY 59.2041, 10.9330 422 / 256
Paaskestien 13 1671 KRÅKERØY 59.2043, 10.9331 422 / 389
Paaskestien 15 1671 KRÅKERØY 59.2036, 10.9328 422 / 533
Paaskestien 17 1671 KRÅKERØY 59.2038, 10.9327 422 / 453
Paaskestien 18 1671 KRÅKERØY 59.2039, 10.9318 422 / 1
Paaskestien 19 1671 KRÅKERØY 59.2039, 10.9326 422 / 1
Paaskestien 20 1671 KRÅKERØY 59.2039, 10.9312 422 / 174
Paaskestien 21 1671 KRÅKERØY 59.2042, 10.9324 422 / 1
Paaskestien 23 1671 KRÅKERØY 59.2045, 10.9322 422 / 120
Paaskestien 25 1671 KRÅKERØY 59.2043, 10.9316 422 / 504
Paaskestien 27 1671 KRÅKERØY 59.2046, 10.9315 422 / 252
Paaskestien 29 1671 KRÅKERØY 59.2045, 10.9312 422 / 475

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken