Årumfjella 14
1659 TORP

Årumfjella 14, 1659 TORP er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Årumfjella 14, 1659 TORP:

  • Postnummer: 1659 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 642 / 29 i 0106
  • Grunnkrins: 6307 ÅRUM
  • Valkrins: 1 Nordre Borge
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Årumfjella

Årumfjella er ein veg i Fredrikstad kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Årumfjella 1 1659 TORP 59.2574, 11.1030 642 / 14
Årumfjella 3 1659 TORP 59.2571, 11.1025 642 / 11
Årumfjella 4 1659 TORP 59.2571, 11.1020 642 / 43
Årumfjella 5 1659 TORP 59.2572, 11.1034 642 / 17
Årumfjella 6 1659 TORP 59.2573, 11.1016 642 / 45
Årumfjella 7 1659 TORP 59.2569, 11.1028 642 / 2
Årumfjella 8 1659 TORP 59.2575, 11.1010 642 / 55
Årumfjella 9 1659 TORP 59.2570, 11.1023 642 / 48
Årumfjella 10 1659 TORP 59.2578, 11.1013 642 / 50
Årumfjella 11 1659 TORP 59.2568, 11.1021 642 / 2
Årumfjella 12 1659 TORP 59.2578, 11.1011 642 / 28
Årumfjella 13 1659 TORP 59.2566, 11.1028 642 / 53
Årumfjella 14 1659 TORP 59.2580, 11.1005 642 / 29
Årumfjella 15 1659 TORP 59.2564, 11.1024 642 / 41
Årumfjella 16 1659 TORP 59.2582, 11.1001 642 / 2
Årumfjella 17 1659 TORP 59.2565, 11.1020 642 / 42
Årumfjella 18 1659 TORP 59.2574, 11.1006 642 / 2
Årumfjella 19 1659 TORP 59.2568, 11.1011 642 / 44
Årumfjella 20 1659 TORP 59.2572, 11.1006 642 / 2
Årumfjella 21 1659 TORP 59.2563, 11.1018 643 / 1
Årumfjella 22 1659 TORP 59.2571, 11.1009 642 / 51

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken