Bjerkelunden 13
1622 GRESSVIK

Bjerkelunden 13, 1622 GRESSVIK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjerkelunden 13, 1622 GRESSVIK:

  • Postnummer: 1622 GRESSVIK
  • Gards-/bruksnummer: 63 / 4 i 0106
  • Grunnkrins: 5304 OKSRØD
  • Valkrins: 7 Gressvik Sør
  • Kyrkjesogn: 2010601 Onsøy
  • Tettstad:

Bjerkelunden

Bjerkelunden er ein veg i Fredrikstad kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjerkelunden 1 1622 GRESSVIK 59.1920, 10.8269 63 / 4
Bjerkelunden 2 1622 GRESSVIK 59.1916, 10.8272 63 / 4
Bjerkelunden 3 1622 GRESSVIK 59.1913, 10.8275 63 / 4
Bjerkelunden 4 1622 GRESSVIK 59.1909, 10.8272 63 / 4
Bjerkelunden 5 1622 GRESSVIK 59.1912, 10.8263 63 / 4
Bjerkelunden 6 1622 GRESSVIK 59.1908, 10.8264 63 / 4
Bjerkelunden 7 1622 GRESSVIK 59.1906, 10.8260 63 / 4
Bjerkelunden 8 1622 GRESSVIK 59.1906, 10.8255 63 / 4
Bjerkelunden 9 1622 GRESSVIK 59.1903, 10.8255 63 / 4
Bjerkelunden 10 1622 GRESSVIK 59.1901, 10.8249 63 / 4
Bjerkelunden 11 1622 GRESSVIK 59.1899, 10.8259 63 / 4
Bjerkelunden 12 1622 GRESSVIK 59.1902, 10.8265 63 / 4
Bjerkelunden 13 1622 GRESSVIK 59.1905, 10.8274 63 / 4
Bjerkelunden 14 1622 GRESSVIK 59.1908, 10.8280 63 / 327
Bjerkelunden 15 1622 GRESSVIK 59.1906, 10.8287 63 / 4
Bjerkelunden 16 1622 GRESSVIK 59.1903, 10.8287 63 / 4
Bjerkelunden 17 1622 GRESSVIK 59.1901, 10.8291 63 / 4
Bjerkelunden 18 1622 GRESSVIK 59.1900, 10.8285 63 / 4
Bjerkelunden 19 1622 GRESSVIK 59.1901, 10.8280 63 / 326
Bjerkelunden 20 1622 GRESSVIK 59.1896, 10.8277 63 / 325
Bjerkelunden 21 1622 GRESSVIK 59.1893, 10.8283 63 / 4
Bjerkelunden 22 1622 GRESSVIK 59.1899, 10.8267 63 / 4
Bjerkelunden 23 1622 GRESSVIK 59.1896, 10.8266 63 / 4
Bjerkelunden 24 1622 GRESSVIK 59.1894, 10.8271 63 / 4

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken