Sauholmen 5
1676 KRÅKERØY

Sauholmen 5, 1676 KRÅKERØY er ei adresse i Fredrikstad.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sauholmen 5, 1676 KRÅKERØY:

  • Postnummer: 1676 KRÅKERØY
  • Gards-/bruksnummer: 429 / 1 i 0106 Fredrikstad
  • Grunnkrins: 4304 ALSHUS/FEMDAL
  • Valkrins: 15 Lunde
  • Kyrkjesogn: 2010501 Kråkerøy
  • Tettstad:

Sauholmen

Sauholmen er ein veg i Fredrikstad kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sauholmen 1 1676 KRÅKERØY 59.1515, 10.8989 429 / 1
Sauholmen 2 1676 KRÅKERØY 59.1515, 10.8997 429 / 1
Sauholmen 3 1676 KRÅKERØY 59.1511, 10.9002 429 / 1
Sauholmen 4 1676 KRÅKERØY 59.1506, 10.9005 429 / 1
Sauholmen 5 1676 KRÅKERØY 59.1502, 10.8995 429 / 1
Sauholmen 6 1676 KRÅKERØY 59.1498, 10.8988 429 / 1
Sauholmen 7 1676 KRÅKERØY 59.1499, 10.8985 429 / 1
Sauholmen 8 1676 KRÅKERØY 59.1505, 10.8981 429 / 69
Sauholmen 9 1676 KRÅKERØY 59.1507, 10.8990 429 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken