Mellemløkka 6
1659 TORP

Mellemløkka 6, 1659 TORP er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Mellemløkka 6, 1659 TORP:

  • Postnummer: 1659 TORP
  • Gards-/bruksnummer: 643 / 64 i 0106
  • Grunnkrins: 6307 ÅRUM
  • Valkrins: 1 Nordre Borge
  • Kyrkjesogn: 2010701 Borge
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Mellemløkka

Mellemløkka er ein veg i Fredrikstad kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Mellemløkka 1 1659 TORP 59.2538, 11.1004 643 / 25
Mellemløkka 3 1659 TORP 59.2539, 11.1004 643 / 25
Mellemløkka 4 1659 TORP 59.2540, 11.1009 643 / 76
Mellemløkka 5 1659 TORP 59.2539, 11.1004 643 / 25
Mellemløkka 6 1659 TORP 59.2544, 11.1009 643 / 64
Mellemløkka 7 1659 TORP 59.2540, 11.1004 643 / 25
Mellemløkka 8 1659 TORP 59.2545, 11.1007 643 / 63
Mellemløkka 9 1659 TORP 59.2540, 11.1004 643 / 25
Mellemløkka 10 1659 TORP 59.2546, 11.1000 643 / 62
Mellemløkka 11 1659 TORP 59.2541, 11.1004 643 / 25
Mellemløkka 12 1659 TORP 59.2545, 11.0995 643 / 61
Mellemløkka 13 1659 TORP 59.2543, 11.1003 643 / 57
Mellemløkka 15 1659 TORP 59.2543, 11.0998 643 / 58
Mellemløkka 17 1659 TORP 59.2543, 11.0994 643 / 59
Mellemløkka 19 1659 TORP 59.2543, 11.0989 643 / 60

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken