Storgrønningen 9
7877 HØYLANDET

Storgrønningen 9, 7877 HØYLANDET er ei adresse i Høylandet.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Storgrønningen 9, 7877 HØYLANDET:

  • Postnummer: 7877 HØYLANDET
  • Gards-/bruksnummer: 94 / 4 i 5046 Høylandet
  • Grunnkrins: 102 GRONGSTAD
  • Valkrins: 3 SKARLAND/TYLDUM
  • Kyrkjesogn: 9110603 Høylandet
  • Tettstad:

Storgrønningen

Storgrønningen er ein veg i Høylandet kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Storgrønningen 1 7877 HØYLANDET 64.6635, 12.1534 98 / 6
Storgrønningen 2 7877 HØYLANDET 64.6624, 12.1518 98 / 6
Storgrønningen 3 7877 HØYLANDET 64.6609, 12.1497 98 / 6
Storgrønningen 4 7877 HØYLANDET 64.6607, 12.1485 98 / 6
Storgrønningen 5 7877 HØYLANDET 64.6586, 12.1445 98 / 6
Storgrønningen 6 7877 HØYLANDET 64.6482, 12.1525 98 / 12
Storgrønningen 7 7877 HØYLANDET 64.6464, 12.1500 98 / 12
Storgrønningen 8 7877 HØYLANDET 64.6460, 12.1497 98 / 12
Storgrønningen 9 7877 HØYLANDET 64.6414, 12.1373 94 / 4
Storgrønningen 10 7877 HØYLANDET 64.6401, 12.1360 94 / 4
Storgrønningen 11 7877 HØYLANDET 64.6352, 12.1376 94 / 23
Storgrønningen 12 7877 HØYLANDET 64.6364, 12.1332 94 / 23
Storgrønningen 13 7877 HØYLANDET 64.6355, 12.1314 94 / 23
Storgrønningen 14 7877 HØYLANDET 64.6346, 12.1311 94 / 1
Storgrønningen 15 7877 HØYLANDET 64.6337, 12.1303 94 / 1
Storgrønningen 16 7877 HØYLANDET 64.6321, 12.1278 94 / 78
Storgrønningen 17 7877 HØYLANDET 64.6304, 12.1259 94 / 85
Storgrønningen 18 7877 HØYLANDET 64.6296, 12.1244 94 / 1
Storgrønningen 19 7877 HØYLANDET 64.6391, 12.1027 94 / 80

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken