Hølleveien 16
4521 LINDESNES

Hølleveien 16, 4521 LINDESNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hølleveien 16, 4521 LINDESNES:

  • Postnummer: 4521 LINDESNES
  • Gards-/bruksnummer: 151 / 22 i 1029
  • Grunnkrins: 104 HØLLEN
  • Valkrins: 4 SPANGEREID
  • Kyrkjesogn: 5020404 LINDESNES
  • Tettstad: Høllen

Hølleveien

Hølleveien er ein veg i Lindesnes kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hølleveien 1 4521 LINDESNES 58.0458, 7.1443 151 / 57
Hølleveien 2 4521 LINDESNES 58.0457, 7.1438 151 / 40
Hølleveien 3 4521 LINDESNES 58.0461, 7.1440 151 / 97
Hølleveien 4 4521 LINDESNES 58.0459, 7.1435 151 / 44
Hølleveien 5 4521 LINDESNES 58.0460, 7.1445 151 / 126
Hølleveien 6 4521 LINDESNES 58.0459, 7.1435 151 / 44
Hølleveien 7 4521 LINDESNES 58.0461, 7.1448 151 / 71
Hølleveien 8 4521 LINDESNES 58.0466, 7.1445 151 / 38
Hølleveien 9 4521 LINDESNES 58.0462, 7.1457 151 / 255
Hølleveien 10 4521 LINDESNES 58.0463, 7.1445 151 / 48
Hølleveien 12 4521 LINDESNES 58.0467, 7.1448 151 / 21
Hølleveien 14 4521 LINDESNES 58.0464, 7.1450 151 / 48
Hølleveien 16 4521 LINDESNES 58.0465, 7.1456 151 / 22
Hølleveien 18 4521 LINDESNES 58.0465, 7.1459 151 / 47

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken