Øvre Njerve 77
4521 LINDESNES

Øvre Njerve 77, 4521 LINDESNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øvre Njerve 77, 4521 LINDESNES:

  • Postnummer: 4521 LINDESNES
  • Gards-/bruksnummer: 151 / 85 i 1029
  • Grunnkrins: 104 HØLLEN
  • Valkrins: 4 SPANGEREID
  • Kyrkjesogn: 5020404 LINDESNES
  • Tettstad: Høllen

Øvre Njerve

Øvre Njerve er ein veg i Lindesnes kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 77.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øvre Njerve 4 4521 LINDESNES 58.0463, 7.1596 151 / 333
Øvre Njerve 9 4521 LINDESNES 58.0467, 7.1595 151 / 1
Øvre Njerve 13 4521 LINDESNES 58.0469, 7.1588 151 / 117
Øvre Njerve 29 4521 LINDESNES 58.0477, 7.1572 151 / 35
Øvre Njerve 31 4521 LINDESNES 58.0478, 7.1565 151 / 1
Øvre Njerve 42 4521 LINDESNES 58.0484, 7.1551 151 / 11
Øvre Njerve 43 4521 LINDESNES 58.0501, 7.1529 151 / 573
Øvre Njerve 45 4521 LINDESNES 58.0497, 7.1535 151 / 315
Øvre Njerve 47 4521 LINDESNES 58.0488, 7.1540 151 / 11
Øvre Njerve 48 4521 LINDESNES 58.0484, 7.1546 151 / 10
Øvre Njerve 49 4521 LINDESNES 58.0488, 7.1536 151 / 73
Øvre Njerve 53 4521 LINDESNES 58.0485, 7.1523 151 / 155
Øvre Njerve 55 4521 LINDESNES 58.0483, 7.1530 151 / 391
Øvre Njerve 59 4521 LINDESNES 58.0481, 7.1537 151 / 3
Øvre Njerve 61 4521 LINDESNES 58.0479, 7.1529 151 / 288
Øvre Njerve 63 4521 LINDESNES 58.0480, 7.1525 151 / 15
Øvre Njerve 69 4521 LINDESNES 58.0483, 7.1505 151 / 55
Øvre Njerve 77 4521 LINDESNES 58.0478, 7.1499 151 / 85

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken