Hølleskaret 17
4521 LINDESNES

Hølleskaret 17, 4521 LINDESNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hølleskaret 17, 4521 LINDESNES:

  • Postnummer: 4521 LINDESNES
  • Gards-/bruksnummer: 151 / 147 i 1029
  • Grunnkrins: 104 HØLLEN
  • Valkrins: 4 SPANGEREID
  • Kyrkjesogn: 5020404 LINDESNES
  • Tettstad: Høllen

Hølleskaret

Hølleskaret er ein veg i Lindesnes kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 32.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hølleskaret 2 4521 LINDESNES 58.0477, 7.1481 151 / 82
Hølleskaret 4 4521 LINDESNES 58.0480, 7.1484 151 / 78
Hølleskaret 7 4521 LINDESNES 58.0471, 7.1493 151 / 153
Hølleskaret 8 4521 LINDESNES 58.0470, 7.1485 151 / 79
Hølleskaret 10 4521 LINDESNES 58.0472, 7.1488 151 / 137
Hølleskaret 12 4521 LINDESNES 58.0472, 7.1488 151 / 138
Hølleskaret 14 4521 LINDESNES 58.0474, 7.1489 151 / 143
Hølleskaret 15 4521 LINDESNES 58.0477, 7.1496 151 / 134
Hølleskaret 16 4521 LINDESNES 58.0477, 7.1490 151 / 133
Hølleskaret 17 4521 LINDESNES 58.0480, 7.1494 151 / 147
Hølleskaret 18 4521 LINDESNES 58.0479, 7.1490 151 / 144
Hølleskaret 20 4521 LINDESNES 58.0481, 7.1490 151 / 135
Hølleskaret 21 4521 LINDESNES 58.0485, 7.1496 151 / 136
Hølleskaret 22 4521 LINDESNES 58.0484, 7.1491 151 / 145
Hølleskaret 23 4521 LINDESNES 58.0488, 7.1496 151 / 148
Hølleskaret 24 4521 LINDESNES 58.0486, 7.1490 151 / 146
Hølleskaret 26 4521 LINDESNES 58.0486, 7.1489 151 / 146
Hølleskaret 28 4521 LINDESNES 58.0487, 7.1489 151 / 146
Hølleskaret 30 4521 LINDESNES 58.0487, 7.1490 151 / 146
Hølleskaret 32 4521 LINDESNES 58.0489, 7.1493 151 / 132

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken