Lindalsveien 49
4521 LINDESNES

Lindalsveien 49, 4521 LINDESNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lindalsveien 49, 4521 LINDESNES:

  • Postnummer: 4521 LINDESNES
  • Gards-/bruksnummer: 152 / 8 i 1029
  • Grunnkrins: 103 SPANGEREID
  • Valkrins: 4 SPANGEREID
  • Kyrkjesogn: 5020404 LINDESNES
  • Tettstad:

Lindalsveien

Lindalsveien er ein veg i Lindesnes kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 32 til 317.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lindalsveien 32 4521 LINDESNES 58.0482, 7.1422 152 / 65
Lindalsveien 41 4521 LINDESNES 58.0491, 7.1421 152 / 72
Lindalsveien 49 4521 LINDESNES 58.0491, 7.1418 152 / 8
Lindalsveien 56 4521 LINDESNES 58.0500, 7.1408 152 / 13
Lindalsveien 59 4521 LINDESNES 58.0501, 7.1412 152 / 7
Lindalsveien 61 4521 LINDESNES 58.0511, 7.1430 152 / 71
Lindalsveien 63 4521 LINDESNES 58.0511, 7.1423 152 / 3
Lindalsveien 64 4521 LINDESNES 58.0506, 7.1373 152 / 59
Lindalsveien 66 4521 LINDESNES 58.0510, 7.1380 152 / 57
Lindalsveien 88 4521 LINDESNES 58.0532, 7.1366 152 / 74
Lindalsveien 90 4521 LINDESNES 58.0529, 7.1386 152 / 80
Lindalsveien 284 4521 LINDESNES 58.0663, 7.1326 190 / 3
Lindalsveien 286 4521 LINDESNES 58.0667, 7.1321 190 / 3
Lindalsveien 288 4521 LINDESNES 58.0666, 7.1323 190 / 3
Lindalsveien 289 4521 LINDESNES 58.0665, 7.1336 190 / 1
Lindalsveien 291 4521 LINDESNES 58.0671, 7.1346 190 / 19
Lindalsveien 293 4521 LINDESNES 58.0675, 7.1342 190 / 20
Lindalsveien 310 4521 LINDESNES 58.0684, 7.1341 190 / 24
Lindalsveien 311 4521 LINDESNES 58.0681, 7.1349 190 / 32
Lindalsveien 312 4521 LINDESNES 58.0683, 7.1343 190 / 14
Lindalsveien 313 4521 LINDESNES 58.0679, 7.1353 190 / 34
Lindalsveien 314 4521 LINDESNES 58.0686, 7.1347 190 / 12
Lindalsveien 315 4521 LINDESNES 58.0681, 7.1354 190 / 37
Lindalsveien 317 4521 LINDESNES 58.0684, 7.1355 190 / 33

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken