Kyllinggata 16
4521 LINDESNES

Kyllinggata 16, 4521 LINDESNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kyllinggata 16, 4521 LINDESNES:

  • Postnummer: 4521 LINDESNES
  • Gards-/bruksnummer: 152 / 66 i 1029
  • Grunnkrins: 103 SPANGEREID
  • Valkrins: 4 SPANGEREID
  • Kyrkjesogn: 5020404 LINDESNES
  • Tettstad: Høllen

Kyllinggata

Kyllinggata er ei gate i Lindesnes kommune med 26 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 38.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kyllinggata 1 4521 LINDESNES 58.0465, 7.1419 154 / 16
Kyllinggata 2 4521 LINDESNES 58.0460, 7.1402 154 / 19
Kyllinggata 3 4521 LINDESNES 58.0470, 7.1411 154 / 17
Kyllinggata 4 4521 LINDESNES 58.0476, 7.1395 153 / 6
Kyllinggata 5 4521 LINDESNES 58.0469, 7.1422 152 / 26
Kyllinggata 6 4521 LINDESNES 58.0475, 7.1402 154 / 13
Kyllinggata 7 4521 LINDESNES 58.0470, 7.1431 152 / 58
Kyllinggata 8 4521 LINDESNES 58.0474, 7.1408 154 / 11
Kyllinggata 9 4521 LINDESNES 58.0471, 7.1432 152 / 47
Kyllinggata 10 4521 LINDESNES 58.0472, 7.1411 154 / 70
Kyllinggata 11 4521 LINDESNES 58.0471, 7.1434 152 / 45
Kyllinggata 12 4521 LINDESNES 58.0472, 7.1410 154 / 70
Kyllinggata 13 4521 LINDESNES 58.0471, 7.1436 190 / 7
Kyllinggata 14A 4521 LINDESNES 58.0473, 7.1410 154 / 15
Kyllinggata 14B 4521 LINDESNES 58.0475, 7.1411 154 / 127
Kyllinggata 15 4521 LINDESNES 58.0471, 7.1438 190 / 5
Kyllinggata 16 4521 LINDESNES 58.0479, 7.1410 152 / 66
Kyllinggata 17 4521 LINDESNES 58.0471, 7.1440 152 / 64
Kyllinggata 20 4521 LINDESNES 58.0476, 7.1418 152 / 67
Kyllinggata 22 4521 LINDESNES 58.0474, 7.1420 152 / 39
Kyllinggata 26 4521 LINDESNES 58.0471, 7.1418 152 / 53
Kyllinggata 28 4521 LINDESNES 58.0470, 7.1425 152 / 51
Kyllinggata 32 4521 LINDESNES 58.0473, 7.1439 152 / 46
Kyllinggata 34 4521 LINDESNES 58.0473, 7.1441 152 / 29
Kyllinggata 36 4521 LINDESNES 58.0475, 7.1442 152 / 82
Kyllinggata 38 4521 LINDESNES 58.0475, 7.1438 152 / 23

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken