Presthusveien 23
4521 LINDESNES

Presthusveien 23, 4521 LINDESNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Presthusveien 23, 4521 LINDESNES:

  • Postnummer: 4521 LINDESNES
  • Gards-/bruksnummer: 153 / 13 i 1029
  • Grunnkrins: 103 SPANGEREID
  • Valkrins: 4 SPANGEREID
  • Kyrkjesogn: 5020404 LINDESNES
  • Tettstad: Høllen

Presthusveien

Presthusveien er ein veg i Lindesnes kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 14 til 93.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Presthusveien 14 4521 LINDESNES 58.0469, 7.1356 154 / 42
Presthusveien 16 4521 LINDESNES 58.0471, 7.1350 154 / 82
Presthusveien 18 4521 LINDESNES 58.0473, 7.1347 154 / 95
Presthusveien 19 4521 LINDESNES 58.0474, 7.1367 153 / 12
Presthusveien 20 4521 LINDESNES 58.0475, 7.1351 154 / 94
Presthusveien 21 4521 LINDESNES 58.0480, 7.1381 153 / 13
Presthusveien 22 4521 LINDESNES 58.0475, 7.1350 154 / 94
Presthusveien 23 4521 LINDESNES 58.0483, 7.1378 153 / 13
Presthusveien 27 4521 LINDESNES 58.0478, 7.1353 154 / 31
Presthusveien 30 4521 LINDESNES 58.0479, 7.1343 154 / 5
Presthusveien 35 4521 LINDESNES 58.0486, 7.1340 154 / 10
Presthusveien 36 4521 LINDESNES 58.0486, 7.1336 154 / 4
Presthusveien 45 4521 LINDESNES 58.0497, 7.1345 154 / 8
Presthusveien 47 4521 LINDESNES 58.0496, 7.1340 154 / 3
Presthusveien 53 4521 LINDESNES 58.0499, 7.1327 154 / 6
Presthusveien 54 4521 LINDESNES 58.0498, 7.1307 154 / 90
Presthusveien 56 4521 LINDESNES 58.0500, 7.1301 154 / 7
Presthusveien 58 4521 LINDESNES 58.0504, 7.1296 153 / 5
Presthusveien 63 4521 LINDESNES 58.0508, 7.1328 154 / 102
Presthusveien 65 4521 LINDESNES 58.0517, 7.1314 153 / 60
Presthusveien 67 4521 LINDESNES 58.0507, 7.1316 153 / 3
Presthusveien 69 4521 LINDESNES 58.0507, 7.1306 153 / 2
Presthusveien 77 4521 LINDESNES 58.0508, 7.1293 153 / 1
Presthusveien 93 4521 LINDESNES 58.0520, 7.1284 153 / 14

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken