Presthusbakken 14
4521 LINDESNES

Presthusbakken 14, 4521 LINDESNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Presthusbakken 14, 4521 LINDESNES:

  • Postnummer: 4521 LINDESNES
  • Gards-/bruksnummer: 154 / 76 i 1029
  • Grunnkrins: 103 SPANGEREID
  • Valkrins: 4 SPANGEREID
  • Kyrkjesogn: 5020404 LINDESNES
  • Tettstad: Høllen

Presthusbakken

Presthusbakken er ein veg i Lindesnes kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Presthusbakken 1 4521 LINDESNES 58.0462, 7.1354 154 / 84
Presthusbakken 2 4521 LINDESNES 58.0460, 7.1349 154 / 73
Presthusbakken 3 4521 LINDESNES 58.0469, 7.1348 154 / 81
Presthusbakken 4 4521 LINDESNES 58.0462, 7.1348 154 / 74
Presthusbakken 5 4521 LINDESNES 58.0471, 7.1343 154 / 96
Presthusbakken 6 4521 LINDESNES 58.0462, 7.1344 154 / 75
Presthusbakken 8 4521 LINDESNES 58.0463, 7.1337 154 / 39
Presthusbakken 10 4521 LINDESNES 58.0467, 7.1338 154 / 80
Presthusbakken 12 4521 LINDESNES 58.0465, 7.1343 154 / 77
Presthusbakken 14 4521 LINDESNES 58.0465, 7.1349 154 / 76
Presthusbakken 16 4521 LINDESNES 58.0466, 7.1345 154 / 78
Presthusbakken 18 4521 LINDESNES 58.0467, 7.1341 154 / 79

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken