Syrdalsveien 125
4521 LINDESNES

Syrdalsveien 125, 4521 LINDESNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Syrdalsveien 125, 4521 LINDESNES:

  • Postnummer: 4521 LINDESNES
  • Gards-/bruksnummer: 167 / 1 i 1029
  • Grunnkrins: 101 VÅGE
  • Valkrins: 4 SPANGEREID
  • Kyrkjesogn: 5020404 LINDESNES
  • Tettstad:

Syrdalsveien

Syrdalsveien er ein veg i Lindesnes kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 114 til 125.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Syrdalsveien 114 4521 LINDESNES 57.9962, 7.0463 167 / 4
Syrdalsveien 117 4521 LINDESNES 57.9961, 7.0471 167 / 7
Syrdalsveien 119 4521 LINDESNES 57.9961, 7.0477 167 / 8
Syrdalsveien 124 4521 LINDESNES 57.9971, 7.0469 167 / 6
Syrdalsveien 125 4521 LINDESNES 57.9972, 7.0477 167 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken