Blomfeda 1
4521 LINDESNES

Blomfeda 1, 4521 LINDESNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Blomfeda 1, 4521 LINDESNES:

  • Postnummer: 4521 LINDESNES
  • Gards-/bruksnummer: 159 / 28 i 1029
  • Grunnkrins: 101 VÅGE
  • Valkrins: 4 SPANGEREID
  • Kyrkjesogn: 5020404 LINDESNES
  • Tettstad:

Blomfeda

Blomfeda er ein veg i Lindesnes kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Blomfeda 1 4521 LINDESNES 58.0148, 7.1043 159 / 28
Blomfeda 2 4521 LINDESNES 58.0146, 7.1049 159 / 40
Blomfeda 3 4521 LINDESNES 58.0148, 7.1038 159 / 29
Blomfeda 4 4521 LINDESNES 58.0143, 7.1045 159 / 39
Blomfeda 5 4521 LINDESNES 58.0150, 7.1034 159 / 31
Blomfeda 6 4521 LINDESNES 58.0142, 7.1043 159 / 38
Blomfeda 7 4521 LINDESNES 58.0152, 7.1031 159 / 32
Blomfeda 8 4521 LINDESNES 58.0145, 7.1040 159 / 33
Blomfeda 9 4521 LINDESNES 58.0154, 7.1028 159 / 42
Blomfeda 10 4521 LINDESNES 58.0153, 7.1023 159 / 35
Blomfeda 12 4521 LINDESNES 58.0156, 7.1021 159 / 30
Blomfeda 13 4521 LINDESNES 58.0158, 7.1027 159 / 34

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken