Kjerkevågen 100
4521 LINDESNES

Kjerkevågen 100, 4521 LINDESNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kjerkevågen 100, 4521 LINDESNES:

  • Postnummer: 4521 LINDESNES
  • Gards-/bruksnummer: 151 / 261 i 1029
  • Grunnkrins: 104 HØLLEN
  • Valkrins: 4 SPANGEREID
  • Kyrkjesogn: 5020404 LINDESNES
  • Tettstad:

Kjerkevågen

Kjerkevågen er ein veg i Lindesnes kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 234.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kjerkevågen 2A 4521 LINDESNES 58.0446, 7.1420 154 / 124
Kjerkevågen 2B 4521 LINDESNES 58.0445, 7.1420 154 / 124
Kjerkevågen 2C 4521 LINDESNES 58.0446, 7.1420 154 / 124
Kjerkevågen 2D 4521 LINDESNES 58.0446, 7.1420 154 / 124
Kjerkevågen 4 4521 LINDESNES 58.0448, 7.1413 190 / 10
Kjerkevågen 8A 4521 LINDESNES 58.0444, 7.1400 154 / 115
Kjerkevågen 8B 4521 LINDESNES 58.0443, 7.1401 154 / 115
Kjerkevågen 8C 4521 LINDESNES 58.0443, 7.1402 154 / 115
Kjerkevågen 8D 4521 LINDESNES 58.0443, 7.1404 154 / 115
Kjerkevågen 8E 4521 LINDESNES 58.0443, 7.1405 154 / 115
Kjerkevågen 8F 4521 LINDESNES 58.0443, 7.1404 154 / 115
Kjerkevågen 89 4521 LINDESNES 58.0385, 7.1448 151 / 260
Kjerkevågen 100 4521 LINDESNES 58.0379, 7.1448 151 / 261
Kjerkevågen 102 4521 LINDESNES 58.0375, 7.1452 151 / 149
Kjerkevågen 234 4521 LINDESNES 58.0323, 7.1466 151 / 170

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken