Øvrenesveien 590
4521 LINDESNES

Øvrenesveien 590, 4521 LINDESNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øvrenesveien 590, 4521 LINDESNES:

  • Postnummer: 4521 LINDESNES
  • Gards-/bruksnummer: 168 / 11 i 1029
  • Grunnkrins: 101 VÅGE
  • Valkrins: 4 SPANGEREID
  • Kyrkjesogn: 5020404 LINDESNES
  • Tettstad:

Øvrenesveien

Øvrenesveien er ein veg i Lindesnes kommune med 67 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 627.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øvrenesveien 3 4521 LINDESNES 58.0370, 7.1025 157 / 2
Øvrenesveien 8 4521 LINDESNES 58.0372, 7.1020 157 / 34
Øvrenesveien 23 4521 LINDESNES 58.0385, 7.1018 157 / 21
Øvrenesveien 25 4521 LINDESNES 58.0387, 7.1015 157 / 113
Øvrenesveien 38 4521 LINDESNES 58.0392, 7.1001 157 / 100
Øvrenesveien 48 4521 LINDESNES 58.0390, 7.0998 157 / 74
Øvrenesveien 50 4521 LINDESNES 58.0388, 7.0995 157 / 57
Øvrenesveien 75 4521 LINDESNES 58.0401, 7.0850 174 / 2
Øvrenesveien 77 4521 LINDESNES 58.0406, 7.0855 174 / 2
Øvrenesveien 83 4521 LINDESNES 58.0387, 7.0846 174 / 2
Øvrenesveien 87 4521 LINDESNES 58.0389, 7.0892 174 / 1
Øvrenesveien 129 4521 LINDESNES 58.0358, 7.0874 173 / 6
Øvrenesveien 153 4521 LINDESNES 58.0345, 7.0848 173 / 1
Øvrenesveien 155 4521 LINDESNES 58.0339, 7.0836 173 / 2
Øvrenesveien 183 4521 LINDESNES 58.0333, 7.0812 173 / 7
Øvrenesveien 210 4521 LINDESNES 58.0297, 7.0800 172 / 11
Øvrenesveien 261 4521 LINDESNES 58.0261, 7.0759 171 / 17
Øvrenesveien 271 4521 LINDESNES 58.0252, 7.0746 171 / 12
Øvrenesveien 272 4521 LINDESNES 58.0251, 7.0762 171 / 1
Øvrenesveien 274 4521 LINDESNES 58.0248, 7.0753 171 / 2
Øvrenesveien 288 4521 LINDESNES 58.0247, 7.0749 171 / 7
Øvrenesveien 292 4521 LINDESNES 58.0234, 7.0748 171 / 7
Øvrenesveien 301 4521 LINDESNES 58.0231, 7.0718 171 / 18
Øvrenesveien 317 4521 LINDESNES 58.0224, 7.0670 169 / 15
Øvrenesveien 321 4521 LINDESNES 58.0220, 7.0699 169 / 12
Øvrenesveien 323 4521 LINDESNES 58.0219, 7.0680 169 / 8
Øvrenesveien 331 4521 LINDESNES 58.0208, 7.0672 169 / 13
Øvrenesveien 337 4521 LINDESNES 58.0218, 7.0617 169 / 17
Øvrenesveien 339 4521 LINDESNES 58.0218, 7.0606 169 / 5
Øvrenesveien 343 4521 LINDESNES 58.0237, 7.0614 169 / 1
Øvrenesveien 347 4521 LINDESNES 58.0204, 7.0669 169 / 2
Øvrenesveien 351 4521 LINDESNES 58.0200, 7.0676 169 / 11
Øvrenesveien 370 4521 LINDESNES 58.0205, 7.0556 169 / 7
Øvrenesveien 495 4521 LINDESNES 58.0096, 7.0544 168 / 2
Øvrenesveien 549 4521 LINDESNES 58.0071, 7.0441 168 / 40
Øvrenesveien 551 4521 LINDESNES 58.0073, 7.0439 168 / 29
Øvrenesveien 555 4521 LINDESNES 58.0076, 7.0445 168 / 39
Øvrenesveien 556 4521 LINDESNES 58.0062, 7.0427 168 / 31
Øvrenesveien 558 4521 LINDESNES 58.0060, 7.0434 168 / 23
Øvrenesveien 559 4521 LINDESNES 58.0077, 7.0451 168 / 46
Øvrenesveien 560 4521 LINDESNES 58.0054, 7.0429 168 / 36
Øvrenesveien 561 4521 LINDESNES 58.0074, 7.0452 168 / 47
Øvrenesveien 563 4521 LINDESNES 58.0071, 7.0455 168 / 48
Øvrenesveien 565 4521 LINDESNES 58.0079, 7.0462 168 / 44
Øvrenesveien 567 4521 LINDESNES 58.0077, 7.0466 168 / 45
Øvrenesveien 570 4521 LINDESNES 58.0060, 7.0418 168 / 14
Øvrenesveien 571 4521 LINDESNES 58.0071, 7.0421 168 / 30
Øvrenesveien 573 4521 LINDESNES 58.0069, 7.0416 168 / 28
Øvrenesveien 578 4521 LINDESNES 58.0065, 7.0416 168 / 37
Øvrenesveien 580 4521 LINDESNES 58.0061, 7.0407 168 / 19
Øvrenesveien 581 4521 LINDESNES 58.0059, 7.0397 168 / 4
Øvrenesveien 583 4521 LINDESNES 58.0060, 7.0394 168 / 3
Øvrenesveien 586 4521 LINDESNES 58.0056, 7.0407 168 / 13
Øvrenesveien 588 4521 LINDESNES 58.0054, 7.0402 168 / 41
Øvrenesveien 590 4521 LINDESNES 58.0052, 7.0404 168 / 11
Øvrenesveien 592 4521 LINDESNES 58.0050, 7.0402 168 / 7
Øvrenesveien 600 4521 LINDESNES 58.0049, 7.0396 168 / 5
Øvrenesveien 601 4521 LINDESNES 58.0063, 7.0387 168 / 33
Øvrenesveien 602 4521 LINDESNES 58.0051, 7.0396 168 / 26
Øvrenesveien 603 4521 LINDESNES 58.0065, 7.0385 168 / 24
Øvrenesveien 605 4521 LINDESNES 58.0063, 7.0390 168 / 38
Øvrenesveien 607 4521 LINDESNES 58.0062, 7.0395 168 / 3
Øvrenesveien 609 4521 LINDESNES 58.0065, 7.0397 168 / 34
Øvrenesveien 613 4521 LINDESNES 58.0069, 7.0404 168 / 42
Øvrenesveien 619 4521 LINDESNES 58.0066, 7.0388 168 / 25
Øvrenesveien 623 4521 LINDESNES 58.0063, 7.0378 168 / 12
Øvrenesveien 627 4521 LINDESNES 58.0067, 7.0360 168 / 22

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken