Bålyveien 28
4521 LINDESNES

Bålyveien 28, 4521 LINDESNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bålyveien 28, 4521 LINDESNES:

  • Postnummer: 4521 LINDESNES
  • Gards-/bruksnummer: 151 / 156 i 1029
  • Grunnkrins: 104 HØLLEN
  • Valkrins: 4 SPANGEREID
  • Kyrkjesogn: 5020404 LINDESNES
  • Tettstad: Høllen

Bålyveien

Bålyveien er ein veg i Lindesnes kommune med 41 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 74.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bålyveien 3 4521 LINDESNES 58.0448, 7.1441 151 / 102
Bålyveien 5 4521 LINDESNES 58.0448, 7.1432 151 / 441
Bålyveien 7 4521 LINDESNES 58.0446, 7.1440 151 / 109
Bålyveien 8 4521 LINDESNES 58.0460, 7.1461 151 / 497
Bålyveien 9 4521 LINDESNES 58.0441, 7.1439 151 / 490
Bålyveien 10 4521 LINDESNES 58.0458, 7.1459 151 / 41
Bålyveien 11 4521 LINDESNES 58.0439, 7.1439 151 / 490
Bålyveien 12 4521 LINDESNES 58.0454, 7.1457 151 / 58
Bålyveien 15 4521 LINDESNES 58.0403, 7.1495 151 / 93
Bålyveien 16 4521 LINDESNES 58.0451, 7.1453 151 / 64
Bålyveien 17 4521 LINDESNES 58.0388, 7.1509 151 / 425
Bålyveien 18 4521 LINDESNES 58.0451, 7.1448 151 / 175
Bålyveien 19 4521 LINDESNES 58.0390, 7.1508 151 / 425
Bålyveien 20 4521 LINDESNES 58.0448, 7.1453 151 / 169
Bålyveien 21 4521 LINDESNES 58.0390, 7.1514 151 / 481
Bålyveien 22 4521 LINDESNES 58.0448, 7.1445 151 / 62
Bålyveien 23 4521 LINDESNES 58.0392, 7.1507 151 / 389
Bålyveien 24 4521 LINDESNES 58.0445, 7.1453 151 / 66
Bålyveien 25 4521 LINDESNES 58.0394, 7.1506 151 / 396
Bålyveien 27 4521 LINDESNES 58.0396, 7.1504 151 / 396
Bålyveien 28 4521 LINDESNES 58.0441, 7.1448 151 / 156
Bålyveien 29 4521 LINDESNES 58.0397, 7.1502 151 / 396
Bålyveien 30 4521 LINDESNES 58.0437, 7.1448 151 / 486
Bålyveien 32 4521 LINDESNES 58.0432, 7.1451 151 / 74
Bålyveien 36 4521 LINDESNES 58.0428, 7.1471 151 / 177
Bålyveien 40 4521 LINDESNES 58.0427, 7.1489 151 / 90
Bålyveien 42 4521 LINDESNES 58.0420, 7.1491 151 / 91
Bålyveien 48 4521 LINDESNES 58.0403, 7.1511 151 / 433
Bålyveien 50 4521 LINDESNES 58.0401, 7.1510 151 / 433
Bålyveien 52 4521 LINDESNES 58.0393, 7.1517 151 / 433
Bålyveien 54 4521 LINDESNES 58.0393, 7.1517 151 / 433
Bålyveien 56 4521 LINDESNES 58.0392, 7.1518 151 / 433
Bålyveien 58 4521 LINDESNES 58.0391, 7.1520 151 / 433
Bålyveien 60 4521 LINDESNES 58.0393, 7.1524 151 / 433
Bålyveien 62 4521 LINDESNES 58.0394, 7.1524 151 / 433
Bålyveien 64 4521 LINDESNES 58.0394, 7.1522 151 / 433
Bålyveien 66 4521 LINDESNES 58.0395, 7.1520 151 / 433
Bålyveien 68 4521 LINDESNES 58.0396, 7.1519 151 / 433
Bålyveien 70 4521 LINDESNES 58.0397, 7.1518 151 / 433
Bålyveien 72 4521 LINDESNES 58.0397, 7.1519 151 / 433
Bålyveien 74 4521 LINDESNES 58.0398, 7.1518 151 / 433

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken