Indre Høyland 4
4521 LINDESNES

Indre Høyland 4, 4521 LINDESNES er ei adresse i Lindesnes.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Indre Høyland 4, 4521 LINDESNES:

  • Postnummer: 4521 LINDESNES
  • Gards-/bruksnummer: 159 / 5 i 1029 Lindesnes
  • Grunnkrins: 101 VÅGE
  • Valkrins: 4 SPANGEREID
  • Kyrkjesogn: 5020404 LINDESNES
  • Tettstad:

Indre Høyland

Indre Høyland er ein veg i Lindesnes kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Indre Høyland 1 4521 LINDESNES 58.0182, 7.1074 159 / 100
Indre Høyland 4 4521 LINDESNES 58.0180, 7.1060 159 / 5
Indre Høyland 7 4521 LINDESNES 58.0192, 7.1079 159 / 103
Indre Høyland 9 4521 LINDESNES 58.0195, 7.1080 159 / 107
Indre Høyland 10 4521 LINDESNES 58.0187, 7.1049 159 / 137
Indre Høyland 11 4521 LINDESNES 58.0194, 7.1070 159 / 105
Indre Høyland 12 4521 LINDESNES 58.0189, 7.1054 159 / 138
Indre Høyland 13 4521 LINDESNES 58.0194, 7.1075 159 / 102
Indre Høyland 14 4521 LINDESNES 58.0189, 7.1059 159 / 10
Indre Høyland 15 4521 LINDESNES 58.0192, 7.1070 159 / 75
Indre Høyland 17 4521 LINDESNES 58.0190, 7.1067 159 / 76

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken