Kjødnevikveien 48
4521 LINDESNES

Kjødnevikveien 48, 4521 LINDESNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kjødnevikveien 48, 4521 LINDESNES:

  • Postnummer: 4521 LINDESNES
  • Gards-/bruksnummer: 162 / 19 i 1029
  • Grunnkrins: 101 VÅGE
  • Valkrins: 4 SPANGEREID
  • Kyrkjesogn: 5020404 LINDESNES
  • Tettstad:

Kjødnevikveien

Kjødnevikveien er ein veg i Lindesnes kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 44 til 59.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kjødnevikveien 44 4521 LINDESNES 57.9980, 7.0936 162 / 21
Kjødnevikveien 48 4521 LINDESNES 57.9977, 7.0939 162 / 19
Kjødnevikveien 49 4521 LINDESNES 57.9974, 7.0939 162 / 20
Kjødnevikveien 53 4521 LINDESNES 57.9975, 7.0949 162 / 16
Kjødnevikveien 55 4521 LINDESNES 57.9977, 7.0952 162 / 17
Kjødnevikveien 57 4521 LINDESNES 57.9979, 7.0951 162 / 18
Kjødnevikveien 59 4521 LINDESNES 57.9983, 7.0952 162 / 35

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken