Solåsen 2
4521 LINDESNES

Solåsen 2, 4521 LINDESNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Solåsen 2, 4521 LINDESNES:

  • Postnummer: 4521 LINDESNES
  • Gards-/bruksnummer: 159 / 50 i 1029
  • Grunnkrins: 101 VÅGE
  • Valkrins: 4 SPANGEREID
  • Kyrkjesogn: 5020404 LINDESNES
  • Tettstad:

Solåsen

Solåsen er ein veg i Lindesnes kommune med 71 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 118.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Solåsen 1 4521 LINDESNES 58.0193, 7.1041 159 / 49
Solåsen 2 4521 LINDESNES 58.0192, 7.1032 159 / 50
Solåsen 3 4521 LINDESNES 58.0196, 7.1045 159 / 131
Solåsen 4 4521 LINDESNES 58.0199, 7.1037 159 / 122
Solåsen 5 4521 LINDESNES 58.0200, 7.1045 159 / 132
Solåsen 6 4521 LINDESNES 58.0197, 7.1035 159 / 119
Solåsen 8 4521 LINDESNES 58.0196, 7.1030 159 / 120
Solåsen 10 4521 LINDESNES 58.0200, 7.1030 159 / 121
Solåsen 12 4521 LINDESNES 58.0200, 7.1016 159 / 90
Solåsen 14 4521 LINDESNES 58.0203, 7.1010 159 / 91
Solåsen 16 4521 LINDESNES 58.0205, 7.1006 159 / 92
Solåsen 18 4521 LINDESNES 58.0210, 7.0995 159 / 93
Solåsen 20 4521 LINDESNES 58.0213, 7.0989 159 / 94
Solåsen 22 4521 LINDESNES 58.0215, 7.0987 159 / 133
Solåsen 24 4521 LINDESNES 58.0218, 7.0984 159 / 123
Solåsen 26 4521 LINDESNES 58.0216, 7.0995 159 / 139
Solåsen 28 4521 LINDESNES 58.0211, 7.1004 159 / 73
Solåsen 29 4521 LINDESNES 58.0220, 7.1044 159 / 106
Solåsen 30 4521 LINDESNES 58.0209, 7.1011 159 / 73
Solåsen 31 4521 LINDESNES 58.0229, 7.1039 159 / 149
Solåsen 32 4521 LINDESNES 58.0206, 7.1016 159 / 73
Solåsen 33 4521 LINDESNES 58.0231, 7.1037 159 / 150
Solåsen 34 4521 LINDESNES 58.0204, 7.1021 159 / 73
Solåsen 36 4521 LINDESNES 58.0203, 7.1039 159 / 124
Solåsen 38 4521 LINDESNES 58.0207, 7.1035 159 / 125
Solåsen 39 4521 LINDESNES 58.0247, 7.1027 158 / 89
Solåsen 40 4521 LINDESNES 58.0206, 7.1031 159 / 126
Solåsen 41 4521 LINDESNES 58.0246, 7.1021 158 / 87
Solåsen 42 4521 LINDESNES 58.0209, 7.1024 159 / 127
Solåsen 43 4521 LINDESNES 58.0249, 7.1025 158 / 88
Solåsen 44 4521 LINDESNES 58.0211, 7.1021 159 / 128
Solåsen 46 4521 LINDESNES 58.0214, 7.1015 159 / 141
Solåsen 48 4521 LINDESNES 58.0215, 7.1011 159 / 142
Solåsen 50 4521 LINDESNES 58.0217, 7.1016 159 / 144
Solåsen 52 4521 LINDESNES 58.0216, 7.1020 159 / 143
Solåsen 54 4521 LINDESNES 58.0214, 7.1025 159 / 130
Solåsen 56 4521 LINDESNES 58.0211, 7.1028 159 / 129
Solåsen 58 4521 LINDESNES 58.0230, 7.1029 159 / 104
Solåsen 60 4521 LINDESNES 58.0235, 7.1023 159 / 86
Solåsen 80 4521 LINDESNES 58.0229, 7.1005 159 / 145
Solåsen 81 4521 LINDESNES 58.0250, 7.0999 158 / 106
Solåsen 82 4521 LINDESNES 58.0230, 7.1001 159 / 134
Solåsen 83 4521 LINDESNES 58.0250, 7.1007 158 / 68
Solåsen 84 4521 LINDESNES 58.0230, 7.0995 159 / 135
Solåsen 85 4521 LINDESNES 58.0254, 7.1016 158 / 66
Solåsen 86 4521 LINDESNES 58.0232, 7.0997 159 / 136
Solåsen 87 4521 LINDESNES 58.0254, 7.1007 158 / 67
Solåsen 89 4521 LINDESNES 58.0253, 7.0997 158 / 69
Solåsen 91 4521 LINDESNES 58.0256, 7.0989 158 / 107
Solåsen 93 4521 LINDESNES 58.0257, 7.0983 158 / 108
Solåsen 95 4521 LINDESNES 58.0263, 7.0974 158 / 115
Solåsen 97 4521 LINDESNES 58.0269, 7.0994 158 / 120
Solåsen 98 4521 LINDESNES 58.0253, 7.0984 158 / 109
Solåsen 99 4521 LINDESNES 58.0270, 7.0987 158 / 119
Solåsen 100 4521 LINDESNES 58.0256, 7.0980 158 / 110
Solåsen 101 4521 LINDESNES 58.0269, 7.0980 158 / 118
Solåsen 102 4521 LINDESNES 58.0257, 7.0974 158 / 111
Solåsen 103 4521 LINDESNES 58.0267, 7.0975 158 / 117
Solåsen 104 4521 LINDESNES 58.0258, 7.0971 158 / 112
Solåsen 105 4521 LINDESNES 58.0266, 7.0978 158 / 116
Solåsen 106 4521 LINDESNES 58.0261, 7.0967 158 / 113
Solåsen 107 4521 LINDESNES 58.0261, 7.0996 158 / 70
Solåsen 108 4521 LINDESNES 58.0263, 7.0965 158 / 114
Solåsen 109 4521 LINDESNES 58.0264, 7.1009 158 / 73
Solåsen 110 4521 LINDESNES 58.0266, 7.0962 158 / 122
Solåsen 111 4521 LINDESNES 58.0267, 7.1010 158 / 72
Solåsen 112 4521 LINDESNES 58.0273, 7.0997 158 / 121
Solåsen 113 4521 LINDESNES 58.0267, 7.1003 158 / 71
Solåsen 114 4521 LINDESNES 58.0278, 7.0996 158 / 91
Solåsen 116 4521 LINDESNES 58.0279, 7.0992 158 / 90
Solåsen 118 4521 LINDESNES 58.0281, 7.0990 158 / 92

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken