Holmen 14
4521 LINDESNES

Holmen 14, 4521 LINDESNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Holmen 14, 4521 LINDESNES:

  • Postnummer: 4521 LINDESNES
  • Gards-/bruksnummer: 163 / 18 i 1029
  • Grunnkrins: 101 VÅGE
  • Valkrins: 4 SPANGEREID
  • Kyrkjesogn: 5020404 LINDESNES
  • Tettstad:

Holmen

Holmen er ein veg i Lindesnes kommune med 42 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 66.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Holmen 1 4521 LINDESNES 57.9930, 7.0885 163 / 86
Holmen 2 4521 LINDESNES 57.9938, 7.0896 163 / 18
Holmen 3 4521 LINDESNES 57.9930, 7.0884 163 / 86
Holmen 4 4521 LINDESNES 57.9938, 7.0896 163 / 18
Holmen 5 4521 LINDESNES 57.9930, 7.0882 163 / 86
Holmen 6 4521 LINDESNES 57.9937, 7.0895 163 / 18
Holmen 7 4521 LINDESNES 57.9931, 7.0878 163 / 86
Holmen 8 4521 LINDESNES 57.9937, 7.0895 163 / 18
Holmen 9 4521 LINDESNES 57.9930, 7.0879 163 / 86
Holmen 10 4521 LINDESNES 57.9936, 7.0895 163 / 18
Holmen 11 4521 LINDESNES 57.9930, 7.0879 163 / 32
Holmen 12 4521 LINDESNES 57.9936, 7.0894 163 / 18
Holmen 13 4521 LINDESNES 57.9929, 7.0880 163 / 32
Holmen 14 4521 LINDESNES 57.9936, 7.0894 163 / 18
Holmen 15 4521 LINDESNES 57.9929, 7.0880 163 / 32
Holmen 16 4521 LINDESNES 57.9935, 7.0893 163 / 18
Holmen 17 4521 LINDESNES 57.9928, 7.0882 163 / 32
Holmen 18 4521 LINDESNES 57.9934, 7.0893 163 / 18
Holmen 20 4521 LINDESNES 57.9935, 7.0893 163 / 18
Holmen 22 4521 LINDESNES 57.9935, 7.0894 163 / 18
Holmen 24 4521 LINDESNES 57.9936, 7.0896 163 / 18
Holmen 26 4521 LINDESNES 57.9936, 7.0896 163 / 18
Holmen 28 4521 LINDESNES 57.9937, 7.0897 163 / 18
Holmen 30 4521 LINDESNES 57.9936, 7.0898 163 / 18
Holmen 32 4521 LINDESNES 57.9936, 7.0898 163 / 18
Holmen 34 4521 LINDESNES 57.9935, 7.0897 163 / 18
Holmen 36 4521 LINDESNES 57.9936, 7.0900 163 / 18
Holmen 38 4521 LINDESNES 57.9936, 7.0902 163 / 30
Holmen 40 4521 LINDESNES 57.9934, 7.0902 163 / 18
Holmen 42 4521 LINDESNES 57.9935, 7.0901 163 / 18
Holmen 44 4521 LINDESNES 57.9935, 7.0901 163 / 18
Holmen 46 4521 LINDESNES 57.9934, 7.0900 163 / 18
Holmen 48 4521 LINDESNES 57.9935, 7.0900 163 / 18
Holmen 50 4521 LINDESNES 57.9934, 7.0899 163 / 18
Holmen 52 4521 LINDESNES 57.9934, 7.0898 163 / 18
Holmen 54 4521 LINDESNES 57.9935, 7.0897 163 / 18
Holmen 56 4521 LINDESNES 57.9935, 7.0896 163 / 18
Holmen 58 4521 LINDESNES 57.9933, 7.0896 163 / 18
Holmen 60 4521 LINDESNES 57.9933, 7.0895 163 / 18
Holmen 62 4521 LINDESNES 57.9932, 7.0894 163 / 18
Holmen 64 4521 LINDESNES 57.9932, 7.0893 163 / 18
Holmen 66 4521 LINDESNES 57.9932, 7.0892 163 / 18

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken