Verjø 1
3140 NØTTERØY

Verjø 1, 3140 NØTTERØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Verjø 1, 3140 NØTTERØY:

  • Postnummer: 3140 NØTTERØY
  • Gards-/bruksnummer: 408 / 9 i 0710
  • Grunnkrins: 1503 GILE
  • Valkrins: 21 MELSOM
  • Kyrkjesogn: 4090501 Stokke
  • Tettstad:

Verjø

Verjø er ein veg i Sandefjord kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Verjø 1 3140 NØTTERØY 59.2205, 10.3705 408 / 9
Verjø 2 3140 NØTTERØY 59.2210, 10.3709 408 / 11
Verjø 3 3140 NØTTERØY 59.2221, 10.3731 408 / 13
Verjø 4 3140 NØTTERØY 59.2219, 10.3735 408 / 13
Verjø 5 3140 NØTTERØY 59.2214, 10.3733 408 / 14
Verjø 6 3140 NØTTERØY 59.2205, 10.3721 408 / 10
Verjø 7 3140 NØTTERØY 59.2193, 10.3702 408 / 7
Verjø 8 3140 NØTTERØY 59.2189, 10.3698 408 / 7
Verjø 9 3140 NØTTERØY 59.2195, 10.3693 408 / 8
Verjø 10 3140 NØTTERØY 59.2197, 10.3698 408 / 8
Verjø 11 3140 NØTTERØY 59.2203, 10.3704 408 / 9

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken