Bøkjenesvegen 119
5419 FITJAR

Bøkjenesvegen 119, 5419 FITJAR er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bøkjenesvegen 119, 5419 FITJAR:

  • Postnummer: 5419 FITJAR
  • Gards-/bruksnummer: 52 / 20 i 1222
  • Grunnkrins: 114 TISLEVOLL II
  • Valkrins: 6 FITJAR
  • Kyrkjesogn: 7050901 Fitjar
  • Tettstad:

Bøkjenesvegen

Bøkjenesvegen er ein veg i Fitjar kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 14 til 119.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bøkjenesvegen 14 5419 FITJAR 59.8583, 5.3048 52 / 25
Bøkjenesvegen 24 5419 FITJAR 59.8576, 5.3050 52 / 13
Bøkjenesvegen 33 5419 FITJAR 59.8564, 5.3037 52 / 50
Bøkjenesvegen 39 5419 FITJAR 59.8569, 5.3027 52 / 48
Bøkjenesvegen 43 5419 FITJAR 59.8563, 5.3031 52 / 86
Bøkjenesvegen 47 5419 FITJAR 59.8560, 5.3043 52 / 51
Bøkjenesvegen 55 5419 FITJAR 59.8551, 5.3050 52 / 36
Bøkjenesvegen 75 5419 FITJAR 59.8559, 5.3017 52 / 4
Bøkjenesvegen 95 5419 FITJAR 59.8543, 5.3030 52 / 11
Bøkjenesvegen 101 5419 FITJAR 59.8543, 5.3034 52 / 22
Bøkjenesvegen 107 5419 FITJAR 59.8542, 5.3039 52 / 15
Bøkjenesvegen 119 5419 FITJAR 59.8547, 5.3056 52 / 20

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken