Langenuvegen 430
5687 FLATRÅKER

Langenuvegen 430, 5687 FLATRÅKER er ei adresse i Tysnes.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Langenuvegen 430, 5687 FLATRÅKER:

  • Postnummer: 5687 FLATRÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 4 i 1223 Tysnes
  • Grunnkrins: 113 FLATÅKER
  • Valkrins: 1 UGGDAL
  • Kyrkjesogn: 7051005 Uggdal og Reksteren
  • Tettstad:

Langenuvegen

Langenuvegen er ein veg i Tysnes kommune med 33 ulike adresser.
Husnummer frå 48 til 748.

Adressene i Langenuvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Langenuvegen 48 5694 ONARHEIM 59.8886, 5.5538 161 / 1
Langenuvegen 139 5694 ONARHEIM 59.8930, 5.5453 161 / 1
Langenuvegen 284 5687 FLATRÅKER 59.9029, 5.5350 1 / 3
Langenuvegen 286 5687 FLATRÅKER 59.9028, 5.5346 1 / 3
Langenuvegen 372 5687 FLATRÅKER 59.9077, 5.5312 1 / 12
Langenuvegen 374 5687 FLATRÅKER 59.9082, 5.5303 1 / 1
Langenuvegen 376 5687 FLATRÅKER 59.9083, 5.5290 1 / 1
Langenuvegen 378 5687 FLATRÅKER 59.9085, 5.5284 1 / 5
Langenuvegen 380 5687 FLATRÅKER 59.9103, 5.5288 1 / 2
Langenuvegen 430 5687 FLATRÅKER 59.9141, 5.5277 1 / 4
Langenuvegen 452 5687 FLATRÅKER 59.9166, 5.5265 1 / 11
Langenuvegen 454 5687 FLATRÅKER 59.9166, 5.5250 1 / 7
Langenuvegen 488 5687 FLATRÅKER 59.9185, 5.5252 2 / 11
Langenuvegen 490 5687 FLATRÅKER 59.9195, 5.5240 2 / 12
Langenuvegen 492 5687 FLATRÅKER 59.9200, 5.5258 2 / 8
Langenuvegen 494 5687 FLATRÅKER 59.9206, 5.5251 2 / 2
Langenuvegen 496 5687 FLATRÅKER 59.9212, 5.5230 2 / 6
Langenuvegen 522 5687 FLATRÅKER 59.9220, 5.5259 2 / 1
Langenuvegen 524 5687 FLATRÅKER 59.9219, 5.5244 2 / 7
Langenuvegen 526 5687 FLATRÅKER 59.9247, 5.5222 2 / 3
Langenuvegen 528 5687 FLATRÅKER 59.9229, 5.5238 2 / 14
Langenuvegen 560 5687 FLATRÅKER 59.9262, 5.5201 2 / 16
Langenuvegen 562 5687 FLATRÅKER 59.9272, 5.5185 2 / 5
Langenuvegen 564 5687 FLATRÅKER 59.9289, 5.5189 2 / 9
Langenuvegen 668 5687 FLATRÅKER 59.9340, 5.5287 3 / 17
Langenuvegen 703 5687 FLATRÅKER 59.9368, 5.5263 3 / 10
Langenuvegen 721 5687 FLATRÅKER 59.9382, 5.5291 3 / 25
Langenuvegen 725 5687 FLATRÅKER 59.9386, 5.5238 4 / 64
Langenuvegen 730 5687 FLATRÅKER 59.9382, 5.5230 4 / 28
Langenuvegen 736 5687 FLATRÅKER 59.9386, 5.5223 4 / 46
Langenuvegen 737 5687 FLATRÅKER 59.9388, 5.5230 4 / 49
Langenuvegen 739 5687 FLATRÅKER 59.9396, 5.5221 4 / 68
Langenuvegen 748 5687 FLATRÅKER 59.9395, 5.5209 4 / 59

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken