Heggjadalen 7
6153 ØRSTA

Heggjadalen 7, 6153 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Heggjadalen 7, 6153 ØRSTA:

  • Postnummer: 6153 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 15 / 178 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 208 VELLE
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Heggjadalen

Heggjadalen er ein veg i Ørsta kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Heggjadalen 1 6153 ØRSTA 62.2024, 6.1338 15 / 481
Heggjadalen 2A 6153 ØRSTA 62.2020, 6.1340 15 / 139
Heggjadalen 2B 6153 ØRSTA 62.2021, 6.1339 15 / 139
Heggjadalen 2C 6153 ØRSTA 62.2021, 6.1341 15 / 139
Heggjadalen 4 6153 ØRSTA 62.2024, 6.1348 15 / 840
Heggjadalen 5 6153 ØRSTA 62.2026, 6.1339 15 / 498
Heggjadalen 6A 6153 ØRSTA 62.2027, 6.1349 15 / 897
Heggjadalen 6B 6153 ØRSTA 62.2027, 6.1350 15 / 897
Heggjadalen 7 6153 ØRSTA 62.2029, 6.1342 15 / 178
Heggjadalen 8 6153 ØRSTA 62.2027, 6.1354 15 / 79
Heggjadalen 9 6153 ØRSTA 62.2033, 6.1343 15 / 358
Heggjadalen 11 6153 ØRSTA 62.2037, 6.1345 15 / 397
Heggjadalen 12 6153 ØRSTA 62.2043, 6.1354 15 / 753
Heggjadalen 14 6153 ØRSTA 62.2045, 6.1354 15 / 494
Heggjadalen 15 6153 ØRSTA 62.2043, 6.1346 15 / 590
Heggjadalen 16 6153 ØRSTA 62.2048, 6.1355 15 / 492
Heggjadalen 17 6153 ØRSTA 62.2057, 6.1350 15 / 503

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken