Sjøvegen 1
6160 HOVDEBYGDA

Sjøvegen 1, 6160 HOVDEBYGDA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sjøvegen 1, 6160 HOVDEBYGDA:

  • Postnummer: 6160 HOVDEBYGDA
  • Gards-/bruksnummer: 52 / 23 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 102 HOVDEN I
  • Valkrins: 5 Ny Hovden krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Sjøvegen

Sjøvegen er ein veg i Ørsta kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sjøvegen 1 6160 HOVDEBYGDA 62.1881, 6.0795 52 / 23
Sjøvegen 2 6160 HOVDEBYGDA 62.1872, 6.0795 53 / 187
Sjøvegen 3 6160 HOVDEBYGDA 62.1883, 6.0796 52 / 30
Sjøvegen 6 6160 HOVDEBYGDA 62.1874, 6.0802 53 / 91
Sjøvegen 7 6160 HOVDEBYGDA 62.1894, 6.0788 58 / 63
Sjøvegen 8 6160 HOVDEBYGDA 62.1877, 6.0802 52 / 44
Sjøvegen 9 6160 HOVDEBYGDA 62.1896, 6.0784 52 / 41
Sjøvegen 11 6160 HOVDEBYGDA 62.1899, 6.0783 52 / 46
Sjøvegen 13 6160 HOVDEBYGDA 62.1900, 6.0780 52 / 46

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken