Leitevegen 5
6155 ØRSTA

Leitevegen 5, 6155 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Leitevegen 5, 6155 ØRSTA:

  • Postnummer: 6155 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 47 / 129 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 104 OSE
  • Valkrins: 5 Ny Hovden krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Leitevegen

Leitevegen er ein veg i Ørsta kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 29.

Adressene i Leitevegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Leitevegen 1 6155 ØRSTA 62.1870, 6.1096 49 / 205
Leitevegen 2 6155 ØRSTA 62.1875, 6.1093 49 / 217
Leitevegen 3 6155 ØRSTA 62.1868, 6.1067 48 / 12
Leitevegen 4A 6155 ØRSTA 62.1874, 6.1087 49 / 128
Leitevegen 4B 6155 ØRSTA 62.1874, 6.1086 49 / 128
Leitevegen 4C 6155 ØRSTA 62.1873, 6.1083 49 / 128
Leitevegen 4D 6155 ØRSTA 62.1873, 6.1082 49 / 128
Leitevegen 5 6155 ØRSTA 62.1858, 6.1047 47 / 129
Leitevegen 6 6155 ØRSTA 62.1872, 6.1066 48 / 9
Leitevegen 7 6155 ØRSTA 62.1856, 6.1041 47 / 137
Leitevegen 9 6155 ØRSTA 62.1852, 6.1036 47 / 118
Leitevegen 11 6155 ØRSTA 62.1850, 6.1030 47 / 119
Leitevegen 25 6160 HOVDEBYGDA 62.1825, 6.0868 52 / 58
Leitevegen 27 6160 HOVDEBYGDA 62.1822, 6.0856 52 / 70
Leitevegen 29 6160 HOVDEBYGDA 62.1817, 6.0838 52 / 72

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken