Leitelega 8
6155 ØRSTA

Leitelega 8, 6155 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Leitelega 8, 6155 ØRSTA:

  • Postnummer: 6155 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 49 / 14 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 104 OSE
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Leitelega

Leitelega er ein veg i Ørsta kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Leitelega 2 6155 ØRSTA 62.1865, 6.1072 49 / 45
Leitelega 4 6155 ØRSTA 62.1864, 6.1079 49 / 24
Leitelega 6 6155 ØRSTA 62.1863, 6.1073 49 / 15
Leitelega 8 6155 ØRSTA 62.1860, 6.1076 49 / 14
Leitelega 10 6155 ØRSTA 62.1858, 6.1078 49 / 39
Leitelega 12 6155 ØRSTA 62.1859, 6.1083 49 / 32
Leitelega 14 6155 ØRSTA 62.1860, 6.1090 49 / 48
Leitelega 15 6155 ØRSTA 62.1862, 6.1090 49 / 22

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken