Leitebrauta 2
6155 ØRSTA

Leitebrauta 2, 6155 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Leitebrauta 2, 6155 ØRSTA:

  • Postnummer: 6155 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 49 / 34 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 104 OSE
  • Valkrins: 5 Ny Hovden krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Leitebrauta

Leitebrauta er ein veg i Ørsta kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Leitebrauta 1 6155 ØRSTA 62.1861, 6.1059 49 / 13
Leitebrauta 2 6155 ØRSTA 62.1860, 6.1051 49 / 34
Leitebrauta 3 6155 ØRSTA 62.1859, 6.1060 49 / 35
Leitebrauta 4 6155 ØRSTA 62.1858, 6.1054 49 / 21
Leitebrauta 5 6155 ØRSTA 62.1865, 6.1067 47 / 151
Leitebrauta 6 6155 ØRSTA 62.1865, 6.1061 47 / 86
Leitebrauta 7 6155 ØRSTA 62.1862, 6.1069 47 / 111
Leitebrauta 8 6155 ØRSTA 62.1861, 6.1064 47 / 87
Leitebrauta 9 6155 ØRSTA 62.1858, 6.1071 47 / 138
Leitebrauta 10 6155 ØRSTA 62.1858, 6.1067 47 / 90

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken