Gardkroken 1
6155 ØRSTA

Gardkroken 1, 6155 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gardkroken 1, 6155 ØRSTA:

  • Postnummer: 6155 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 49 / 42 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 104 OSE
  • Valkrins: 5 Ny Hovden krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Gardkroken

Gardkroken er ein veg i Ørsta kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gardkroken 1 6155 ØRSTA 62.1848, 6.1026 49 / 42
Gardkroken 2 6155 ØRSTA 62.1845, 6.1034 47 / 150
Gardkroken 3 6155 ØRSTA 62.1848, 6.1029 49 / 91
Gardkroken 4 6155 ØRSTA 62.1843, 6.1035 47 / 154
Gardkroken 5 6155 ØRSTA 62.1848, 6.1031 49 / 91
Gardkroken 7 6155 ØRSTA 62.1846, 6.1039 47 / 149
Gardkroken 9 6155 ØRSTA 62.1844, 6.1042 47 / 153

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken