Østiplassen 3
6155 ØRSTA

Østiplassen 3, 6155 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Østiplassen 3, 6155 ØRSTA:

  • Postnummer: 6155 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 49 / 25 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 104 OSE
  • Valkrins: 5 Ny Hovden krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Østiplassen

Østiplassen er ein veg i Ørsta kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Østiplassen 1 6155 ØRSTA 62.1835, 6.0977 49 / 29
Østiplassen 2 6155 ØRSTA 62.1833, 6.0983 49 / 23
Østiplassen 3 6155 ØRSTA 62.1836, 6.0982 49 / 25
Østiplassen 4 6155 ØRSTA 62.1833, 6.0988 49 / 33
Østiplassen 5 6155 ØRSTA 62.1837, 6.0987 49 / 47
Østiplassen 6 6155 ØRSTA 62.1833, 6.0994 49 / 40
Østiplassen 7 6155 ØRSTA 62.1837, 6.0994 49 / 12
Østiplassen 8 6155 ØRSTA 62.1833, 6.0999 49 / 16
Østiplassen 9 6155 ØRSTA 62.1838, 6.0999 49 / 43
Østiplassen 10A 6155 ØRSTA 62.1833, 6.1004 49 / 37
Østiplassen 10B 6155 ØRSTA 62.1833, 6.1005 49 / 37

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken