Rystelega 24
6155 ØRSTA

Rystelega 24, 6155 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rystelega 24, 6155 ØRSTA:

  • Postnummer: 6155 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 49 / 79 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 104 OSE
  • Valkrins: 5 Ny Hovden krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Rystelega

Rystelega er ein veg i Ørsta kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rystelega 1 6155 ØRSTA 62.1836, 6.1009 49 / 52
Rystelega 2 6155 ØRSTA 62.1833, 6.1011 49 / 58
Rystelega 3 6155 ØRSTA 62.1836, 6.1014 49 / 53
Rystelega 4 6155 ØRSTA 62.1833, 6.1015 49 / 51
Rystelega 5 6155 ØRSTA 62.1837, 6.1018 49 / 81
Rystelega 6 6155 ØRSTA 62.1834, 6.1019 49 / 59
Rystelega 7 6155 ØRSTA 62.1837, 6.1023 49 / 54
Rystelega 8 6155 ØRSTA 62.1834, 6.1023 49 / 60
Rystelega 9 6155 ØRSTA 62.1838, 6.1027 49 / 74
Rystelega 10 6155 ØRSTA 62.1834, 6.1030 49 / 56
Rystelega 11 6155 ØRSTA 62.1863, 6.1056 49 / 10
Rystelega 12 6155 ØRSTA 62.1835, 6.1034 49 / 71
Rystelega 13 6155 ØRSTA 62.1840, 6.1035 49 / 82
Rystelega 14 6155 ØRSTA 62.1836, 6.1038 49 / 83
Rystelega 15 6155 ØRSTA 62.1841, 6.1040 49 / 76
Rystelega 16 6155 ØRSTA 62.1837, 6.1043 49 / 78
Rystelega 18 6155 ØRSTA 62.1838, 6.1047 49 / 69
Rystelega 19 6155 ØRSTA 62.1844, 6.1047 49 / 62
Rystelega 20 6155 ØRSTA 62.1839, 6.1050 49 / 68
Rystelega 21 6155 ØRSTA 62.1845, 6.1055 49 / 63
Rystelega 22 6155 ØRSTA 62.1840, 6.1054 49 / 80
Rystelega 23 6155 ØRSTA 62.1847, 6.1061 49 / 64
Rystelega 24 6155 ØRSTA 62.1842, 6.1058 49 / 79
Rystelega 25 6155 ØRSTA 62.1848, 6.1066 49 / 65
Rystelega 26 6155 ØRSTA 62.1843, 6.1062 49 / 55
Rystelega 27 6155 ØRSTA 62.1848, 6.1071 49 / 66
Rystelega 28 6155 ØRSTA 62.1844, 6.1066 49 / 67
Rystelega 30 6155 ØRSTA 62.1846, 6.1071 49 / 75

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken