Oklavegen 7
6155 ØRSTA

Oklavegen 7, 6155 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Oklavegen 7, 6155 ØRSTA:

  • Postnummer: 6155 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 49 / 189 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 104 OSE
  • Valkrins: 1 Sentrum krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Oklavegen

Oklavegen er ein veg i Ørsta kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Oklavegen 2 6155 ØRSTA 62.1829, 6.1025 49 / 114
Oklavegen 3A 6155 ØRSTA 62.1866, 6.1160 49 / 193
Oklavegen 3B 6155 ØRSTA 62.1866, 6.1162 49 / 192
Oklavegen 3C 6155 ØRSTA 62.1867, 6.1164 49 / 191
Oklavegen 4 6155 ØRSTA 62.1831, 6.1031 49 / 115
Oklavegen 5 6155 ØRSTA 62.1868, 6.1158 49 / 188
Oklavegen 7 6155 ØRSTA 62.1868, 6.1161 49 / 189
Oklavegen 9 6155 ØRSTA 62.1867, 6.1168 49 / 187
Oklavegen 11 6155 ØRSTA 62.1868, 6.1169 49 / 186
Oklavegen 12A 6155 ØRSTA 62.1863, 6.1173 49 / 231
Oklavegen 12B 6155 ØRSTA 62.1863, 6.1175 49 / 231
Oklavegen 12C 6155 ØRSTA 62.1864, 6.1173 49 / 231
Oklavegen 12D 6155 ØRSTA 62.1864, 6.1176 49 / 231
Oklavegen 13 6155 ØRSTA 62.1868, 6.1171 49 / 185
Oklavegen 15 6155 ØRSTA 62.1868, 6.1172 49 / 184

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken