Elvadalen 9
6155 ØRSTA

Elvadalen 9, 6155 ØRSTA er ei adresse i Ørsta.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Elvadalen 9, 6155 ØRSTA:

  • Postnummer: 6155 ØRSTA
  • Gards-/bruksnummer: 49 / 109 i 1520 Ørsta
  • Grunnkrins: 104 OSE
  • Valkrins: 5 Ny Hovden krins
  • Kyrkjesogn: 8020301 Ørsta
  • Tettstad: Ørsta

Elvadalen

Elvadalen er ein veg i Ørsta kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Elvadalen 1 6155 ØRSTA 62.1829, 6.1019 49 / 113
Elvadalen 2 6155 ØRSTA 62.1829, 6.1006 49 / 145
Elvadalen 3 6155 ØRSTA 62.1827, 6.1015 49 / 112
Elvadalen 4 6155 ØRSTA 62.1828, 6.1000 49 / 105
Elvadalen 5 6155 ØRSTA 62.1826, 6.1010 49 / 111
Elvadalen 6 6155 ØRSTA 62.1827, 6.0996 49 / 142
Elvadalen 7 6155 ØRSTA 62.1826, 6.1005 49 / 110
Elvadalen 8 6155 ØRSTA 62.1826, 6.0995 49 / 106
Elvadalen 9 6155 ØRSTA 62.1825, 6.0999 49 / 109
Elvadalen 10 6155 ØRSTA 62.1826, 6.0993 49 / 107
Elvadalen 11 6155 ØRSTA 62.1823, 6.0994 49 / 108

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken